JPT-Nieuwsbrief

De JPT-nieuwsbrief verschijnt in beginsel 3 keer per jaar.

Organisaties in het JPT-Netwerk ontvangen standaard een e-mail als een nieuwe versie van de nieuwsbrief verschijnt.

LET OP DIT IS EEN VOORZET. De eerste officiële nieuwsbrief verschijnt in sept./okt. 2008

JPT-NIEUWSBRIEF MEI/JUNI 2008

Actueel

(maart 2008) mr J.A. (Ale) Holsbrink (49) is gekozen tot deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Almelo

[http://www.advocatenorde.nl/nova/ipublish/icontent_almelo.nsf]

Uit het Netwerk

[het netwerk is in oprichting; nieuwsfeiten worden eerst verwacht per september 2008; op deze plaats verschijnt per nieuwsbrief (op invitatie) een bericht over twee ‘partners’ uit het netwerk]

Onderwijs en Onderzoek

Met ingang van september 2008 gaat de Universiteit Twente van start met een Nederlandstalige mastervariant (‘track’) Recht & Bestuur, als onderdeel van de master Public Administration

[http://pa.graduate.utwente.nl/nl/tracks/rb/]

Mr.dr. John van Hof treedt per 1 juni 2008 aan als nieuwe lector Gebiedsontwikkeling & recht bij Saxion Hogescholen Enschede

Over JPT

Het twee JPT-symposium wordt gehouden op 19 juni a.s. en zal gaan over Samenwerking & Recht [zie elders op deze pagina]

Voor informatie voor of over onderwijs en onderzoek: zie onderwijs en onderzoek

Voor informatie voor of over deze nieuwsbrief: zie contact