W. Vollenbroek, Wouter, MSc

foto Wouter

Promovendus

 

 

 

Aanwezig op

:

Ma . / Di. / Wo. / Do. / Vr.

Gebouw

:

Cubicus, kamer C 228

Telefoon

:

053 – 489 3952

053 – 489 3299 (secretaresse)

 

:

 

e-mail

:

w.vollenbroek@utwente.nl

 

English profile

 

 

Expertise

Social media in communicatie van organisaties

Community- en netwerkvorming

Ontwikkelen van Lerende netwerken

Ontwikkelen van co-creatie / innovatie

Het promotieonderzoek van Wouter Vollenbroek focust zich op de ontwikkeling van Virtuele Communities of Practice (VCoPs) als online plek voor kennisuitwisseling, samenwerking en relatiemanagement binnen intra- en interorganisatorische netwerken. Aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende trend waarbij netwerksamenwerkingen op het gebied van research en ontwikkeling binnen en tussen organisaties worden aangegaan. In dit promotieonderzoek gaat het erom de factoren te bepalen die de ontwikkeling en het succes van dergelijke online netwerksamenwerkingen uitmaken, zodat communicatieprocessen binnen én tussen organisaties gemonitord en geoptimaliseerd kunnen worden. 

 

Lopende onderzoeksprojecten

EIT Digital – nadere info volgt binnenkort