Medewerkers

De groep geeft onderwijs en doet onderzoek op het gebied van de sociale aspecten van de media, in het bijzonder de nieuwe media. Het onderzoek richt zich op het ontwerp, het gebruik en de effecten van de (nieuwe) media voor, door en op mens, maatschappij en organisatie. Dat wil zeggen op individueel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. Het onderzoek is opgenomen in het Institute for Behavioural Research van de Faculteit der Gedragswetenschappen.

Twee deelgroepen in het onderzoek zijn te onderscheiden:

1.

Onderzoek naar individueel mediagebruik, in het bijzonder het internet, (interactieve) televisie, mobiele communicatiemiddelen en ambient intelligence media (ben Allouch, Heuvelman, Peters, van Dijk). Hierbij hoort ook het gebied van de mediapsychologie.

2.

Onderzoek naar ICT in organisaties, in het bijzonder E-government. In samenwerking met de Belastingdienst, Centrum voor ICT, is een onderzoeksprogramma opgezet: ‘Overheidsorganisaties en ICT’ (www.ictenoverheid.utwente.nl) dat zich richt op de elektronische dienstverlening en de informatisering van de overheid (van Dijk, Ebbers, Kuijper, Pieterson, Stegeman, Winters). Ook S. de Vries doet onderzoek naar ICT en Organisaties.

Het onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van ICT is de bijzondere expertise van de hoogleraar (van Dijk) en verantwoordelijk voor de naam van de leerstoelgroep. Hij publiceert met name over netwerken, de netwerkmaatschappij en digitale ongelijkheid.

Het onderwijs van de groep concentreert zich in de propedeuse van CW en deels ook Psychologie, met inleidende vakken als Inleiding Communicatiewetenschap, Media en Communicatie, Ontwerp van Nieuwe Mediatoepassingen en Mediapsychologie. Een tweede kern is te vinden in de Internationale Master ‘New Media and Communication Technology’ waarin onderwijs gegeven wordt in de sociale en communicatieve aspecten van de nieuwe media op individueel, organisatorisch en maatschappelijk niveau.