Vakgroep Media, Communicatie & Organisatie (MCO)

Welkom op de webpagina’s van de Vakgroep Media, Communicatie & Organisatie.

De vakgroep onderzoekt en geeft onderwijs in het mediagebruik in een individuele organisatorische en maatschappelijke context. Het betreft oude en nieuwe media. Het accent ligt echter op de nieuwe media ofwel ICT. Op individueel niveau richt de vakgroep zich op de motieven en de psychologische en sociale effecten van mediagebruik. Het gaat vooral om het gebruik van (interactieve) televisie, internettoepassingen, mobiele communicatiemiddelen en intelligente digitale informatie en communicatiechnologie. In de organisatorische context concentreert de vakgroep zich op de implementatie, het gebruik en de effecten van ICT in organisaties, in het bijzonder overheidsorganisaties. Op maatschappelijk niveau onderzoekt de vakgroep het gebruik, de achtergronden en de effecten van ICT in de informatie- en netwerksamenleving. De vakgroep doet vooral onderzoek voor medabedrijven en overheidsorganisaties.

Klik hier voor meer informatie over onderwijs en onderzoek van de vakgroep.