Learning through modeling and self explanations

In dit project wordt onderzocht hoe het maken van modellen leerlingen kan helpen bij het verwerven van natuurwetenschappelijke kennis. Hoewel de effectiviteit van deze manier van leren nog nauwelijks is onderzocht, blijkt uit gerelateerd onderzoek naar inquiry learning (onderzoekend leren) dat modelleren een moeilijk proces is dat goede structurering en ondersteuning behoeft. In dit project worden structurerings- en ondersteuningsprincipes die zijn ontleend aan het explanation-based learning (leren door te verklaren), toegepast op het leren door te modelleren. Zelf verklaringen geven is een effectieve manier van leren, zeker wanneer hierbij uitgewerkte voorbeelden worden gebruikt. Bij het modelleren biedt de grafische structuur van het model goede mogelijkheden om de werking van het model stap-voor-stap te verklaren. Deze verklaringen kunnen kwalitatief of kwantitatief van aard zijn, voor of na het doorrekenen van het model worden gegeven, en betrekking hebben op zelf gemaakte of aangereikte modellen. In een aantal experimenten wordt onderzocht hoe diverse soorten uitgewerkte voorbeelden van modellen, al dan niet in combinatie met het zelf genereren van verklaringen, de ontwikkeling van domeinkennis en vaardigheden in het modelleren kan versterken en hoe de hieruit voortvloeiende leeropbrengsten zich verhouden tot de uitkomsten van meer traditionele instructievormen.