Onderzoek

Het onderzoek van de vakgroep Instructietechnologie richt zich op leerprocessen en instructieontwerp. Hierbinnen is er een focus op elektronische leeromgevingen voor onderzoekend leren zoals games, simulaties en modelleeromgevingen.

Er vindt onderzoek plaats naar onderzoekend leerprocessen, cognitieve problemen die leerlingen ervaren en ontwerpen (bijvoorbeeld in de vorm van “cognitive tools” of “software agents”) die deze problemen kunnen verhelpen. Het onderzoek is veelal experimenteel van karakter maar er vindt ook “design-based”onderzoek plaats. De doelgroep strekt zich uit van jonge kinderen tot jong volwassenen.

De vakgroep Instructietechnologie coördineert een groot aantal nationaal en internationaal gesponsorde projecten (NWO, Kennisnet, EG) op dit terrein.

 

Een gedetailleerd overzicht van lopend en recent afgesloten onderzoek vind je bij de projecten.

 

foto onderzoekfoto onderzoekfoto onderzoek