Vakgroep Instructietechnologie

De vakgroep Instructietechnologie richt zich in haar onderwijs en onderzoek op kennisontwikkeling. Dit thema omvat onder andere de psychologische processen voor het verwerven en gebruik van kennis, en het ontwerpen van instructieve ondersteuning om deze processen te optimaliseren.

De vakgroep speelt een vooraanstaande rol in het (internationale) onderzoek naar leren en instructie. Een belangrijk deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in (internationale) tweede- en derde geldstroom projecten.

foto potlood

De inzichten uit ons onderzoek worden direct vertaald naar het onderwijs in de Bachelor en Master opleidingen onderwijskunde en psychologie.

Bij Instructietechnologie werken meer dan 25 personen. Het merendeel daarvan is psycholoog of (toegepast) onderwijskundige.