Onderzoek cyber-criminaliteit: student universiteit Twente neemt interviews af in Hengelo

De universiteit Twente en het Bureau Veiligheidsmonitor doen onderzoek naar cyber-criminaliteit. Er is nog maar weinig bekend over hoe vaak inwoners daar last van hebben en welke vormen van cyber-criminaliteit het meest voorkomen.

Om antwoord te krijgen op bovengenoemde en andere vragen nemen studenten interviews af. In Hengelo belt student Rick Verkade bij inwoners aan om interviews af te nemen. Hij kan zich legitimeren met zijn studentenkaart.

De verzamelde gegevens worden uiteraard anoniem en vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek zijn rond de zomer beschikbaar. Een samenvatting van de gegevens komt op de website van Universiteit Twente te staan.