Prof. Jan Telgen benoemd tot lid van de Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas

Prof. dr. Jan Telgen (faculteit MB vakgroep IEBIS, Public Procurement) is door de minister van EL&I benoemd tot lid van de Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas.

Het project Pallas betreft het realiseren van een nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Het project Pallas betreft het realiseren van een nieuwe onderzoeksreactor in Petten. De adviescommissie moet de minister en de kwartiermaker adviseren bij de financiering van het Pallas project en de besteding van publieke middelen voor de bouw en exploitatie van de onderzoeksreactor. Jan Telgen is in deze commissie benoemd vanwege zijn kennis van publieke sector inkopen en aanbestedingen.