Port of Twente

Twente als logistieke hotspot in Nederland.

Port of Twente is ontstaan vanuit de overtuiging van diverse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden dat Twente alles in zich heeft om zich als logistieke hotspot te ontwikkelen. Om dit te realiseren moet de samenwerking binnen de logistieke sector in Twente worden verbeterd. Het gaat hierbij om samenwerking tussen de 4 O's: Ondernemers, Overheid, Opleiding en Onderzoek.

Vanuit de Universiteit Twente zijn prof. dr. W.H.M. (Henk) Zijm en dr. ir. M.R.K. (Martijn) Mes bij dit initiatief betrokken. Beiden maken deel uit van de vakgroep Industrial Engineering and Business Information Systems (IEBIS). Henk Zijm is tevens wetenschappelijk directeur van het logistiek topinstituut Dinalog in Breda. Zowel vanuit de vakgroep als het topinstituut wordt nauw samengewerkt met de Combi Terminal Twente, één van de initiatiefnemers van Port of Twente.

Zie ook bijgevoegde korte film, met bijdragen van Hans Smits, voorzitter Bestuur Havenbedrijf Rotterdam, en Henk Zijm.


[Klik hier voor het downloaden van de film]