Gezamenlijke afstudeercolloquia: Optimale logistiek en patiënten voorkeuren in de acute zorgketen

30 november 2011

Donderdag 8 december aanstaande vinden afstudeercolloquia plaats van Christine Fransman en Renske Visser.  Beide afstudeerstages maken onderdeel uit van een door ZonMW gefinancierd project omtrent de geïntegreerde spoedpost in Almelo. Het project is een samenwerking tussen de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA) en Spoedeisende Hulp (SEH) in Almelo en de vakgroepen ‘Operational Methods and Logistics’ (OMPL) en  ‘Health Technology and Services Research’ (HTSR) van de Universiteit Twente.

Afstudeerpresentatie Christine Fransman

Tijd: 13:45 – 15:00

Locatie: Ravelijn 2336

Titel: “Patient and community preferences for out-of-hours emergency care using best-worst scaling”.

Koffie & Thee

Tijd: 15:00 – 15:45

Locatie: Ravelijn 2336

Afstudeerpresentatie Renske Visser

Tijd 15:45 – 17:15

Locatie: Ravelijn 2231

Titel: “Modeling an Integrated Emergency Post. Designing a simulation model of the collaboration between the General Practitioners Post Almelo and the emergency department of ZGT Almelo.”

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Schermafbeelding van het simulatiemodel ontwikkeld binnen dit project.