Medewerkers CW-CMC

Onderwijs

Het onderwijs van de afdeling, voornamelijk in de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap, richt zich op

Organisatiecommunicatie

Communicatief ontwerpen, in het bijzonder methoden van praktijkgericht communicatieonderzoek

Professionele en technische communicatieve vaardigheden

Ontwerp en implementatie van ICT-toepassingen voor communicatie

Technisch-instructieve communicatie

Journalistiek en voorlichting

Tekstwetenschap, retorica en argumentatie

Het meeste onderwijs wordt verzorgd binnen de bacheloropleiding Toegepaste Communicatiewetenschap en de masteropleiding Communication Studies. Daarnaast wordt veel onderwijs op het gebied van professioneel communiceren gegeven aan de andere opleidingen van de Universiteit Twente.

Een minor op het gebied van Professioneel Communiceren is in voorbereiding.

Onderzoek

Het onderzoek van de afdeling richt zich op drie deelgebieden waarin de implicaties van technologische vernieuwingen en de ontwikkeling van de kennissamenleving centraal staan:

-

De communicatie over technologie met de gebruikers van technische producten als systemen (user support, technische instructies);

-

Het gebruik van technologie ten behoeve van en ter ondersteuning van communicatie, in het bijzonder internet en ICT-toepassingen in organisaties.

-

Communicatie van kennisintensieve organisaties; in het bijzonder de kwaliteit van communicatieprocessen en de rol van professionals in de communicatie.

Het onderzoek heeft een toegepast karakter, dat wil zeggen dat de agenda voornamelijk bepaald wordt door communicatieproblemen die zich in de poraktijk van organisaties voordoen, en dat het onderzoek wil bijdragen tot oplossingsrichtingen voor die problemen.

Het onderzoek van de afdeling maakt deel uit van het Institute for Behavioral Reserach (IBR) van de Universiteit Twente, en van de Netherlands School of Communication Research (NeSCoR).

Partners

De afdeling heeft samenwerkingsprojecten met

Telematica-Instituut Twente;

Bartimeus Accessibility;

MRSA-net EUREGIO Twente / Münsterland, waarin o.a. de Universiteit Münster en Laboratorium voor Microbiologie Twente/Achterhoek participeren;

Roessingh Research and Development Research Centre

De afdeling Taalbeheersing van de Universiteit Utrecht.

De afdeling TPC heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Department of Technical Communication van de University of Washington in Seattle (USA), waarmee o.a. docent- en studentuitwisseling plaatsvindt en een tweejaarlijkse Workshop on Communication Design wordt georganiseerd.

Bezoekadres

Universiteit Twente

Faculteit Gedragswetenschappen

Afdeling Technische & Professionele Communicatie

Cubicus, kamer C 217

Drienerlolaan 5

7522 NB ENSCHEDE

Postadres

Universiteit Twente

Faculteit Gedragswetenschappen

Afdeling Technische & Professionele Communicatie

Cubicus, kamer C 217

Postbus 217

7500 AE ENSCHEDE

Telefoon: 053 – 489 3287

Fax: 053 – 489 4259

e-mail: e.a.c.nijhuis@utwente.nl