Gosselt, Dr. J.F. (Jordy)

Universitair Docent

 

 

 

Aanwezig op

:

Ma . / Di. / Wo. / Do. / Vr.

Gebouw

:

Cubicus, kamer C215

Telefoon

:

053 – 489 6130

053 – 489 3299 (secretaresse)

 

 

 

e-mail

:

j.f.gosselt@utwente.nl

 

English profile

 

 

Expertise

·

Organisaties in de Media

·

Nederlands medialandschap (publieke/commerciële tv, radio)

·

Jongeren en risicoproducten (beschikbaarheid en consumptie van bijvoorbeeld alcohol, tabak, schadelijke media, drugs, gokproducten).

·

Waarschuwingspictogrammen, classificatiesystemen.

·

Methoden van communicatieonderzoek (o.a. mysteryshopping, eyetracking, inhoudsanalyse)

Onderwijs

·

TOM module 7: Corporate & Organisatiecommunicatie (coordinator)

·

Reputation Management (coordinator)

·

TOM module 2: Taal, tekst en beeld

·

TOM module 3: Communicatiekanalen en mediagebruik

·

Essentials in Corporate and Organizational Communication

·

Research Topics in Corporate and Organizational Communication

·

Begeleider Bachelorscripties

·

Begeleider Masterscripties

Onderzoek

Wereldwijd is er consensus dat het gebruik van alcohol, tabak, drugs, gokproducten en schadelijke mediaproducten negatieve effecten heeft op de fysieke dan wel mentale gezondheid van jongeren. Vier algemene ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Voor alle producten geldt dat gewenning en verslaving een risicofactor zijn. Gebruikers kunnen gewend raken aan de consumptie van deze producten of er zelfs fysiek of mentaal verslaafd aan raken. Daarnaast blijkt dat vroegtijdig gebruik (dus gebruik op jonge leeftijd) een sterke voorspeller is van (problematisch) gebruik tijdens het latere leven. Ook kan het gebruik van het ene product leiden tot het gebruik van andere schadelijke producten. Hoewel de producten schadelijk kunnen zijn voor zowel volwassen als jongeren, blijkt de schadelijkheid extra groot te zijn voor jongeren.

Uit diverse theorieën en een grote hoeveelheid empirische studies blijkt dat de beschikbaarheid van risicoproducten een belangrijke voorspeller is van het gebruik ervan. Om de beschikbaarheid te beperken kunnen overheden, al dan niet in samenwerking met de betreffende branche, besluiten beperkende maatregelen in te stellen. Een voorbeeld hiervan zijn leeftijdsgrenzen. Leeftijdsgrenzen zijn bedoeld om de toegang tot, en de blootstelling aan risicoproducten te voorkomen om zo de startleeftijd van het gebruik te verhogen. Diverse studies geven aanleiding te veronderstellen dat leeftijdsgrenzen inderdaad kunnen leiden tot een verlaging van de consumptie van risicoproducten. Echter, hoewel overheden en gezondheidsorganisaties zich zorgen maken over de schadelijke gevolgen van gebruik van bepaalde producten lijkt de betrokken industrie voornamelijk geïnteresseerd in het zoveel mogelijk verkopen van deze producten, en heeft het publiek baat bij eenvoudige toegang en aantrekkelijke prijzen. Daarnaast bestaat er binnen de literatuur discussie over een negatief effect van leeftijdsgrenzen. Gebaseerd op diverse theorieën die veronderstellen dat beperkende maatregelen leiden tot recalcitrant gedrag en een opwaardering van het product in kwestie, zouden leeftijdsgrenzen kunnen zorgen voor een aantrekkende werking van het risicoproduct.

Het proefschrift van Jordy Gosselt (getiteld: Off Limits: The Effectiveness of Age Limits in Reducing Underage Sales) beschrijft zeven empirische hoofdstukken over jongeren en leeftijdsgrenzen. In de eerste empirische hoofdstukken worden studies beschreven die zich richten op de naleving van leeftijdsgrenzen (gebruikmakend van methoden als mysteryshopping, mysterycalls en vragenlijstonderzoek). De volgende hoofdstukken behandelen studies naar de effecten van interventies die erop gericht zijn de naleving van leeftijdsgrenzen te verhogen. Het laatste empirische hoofdstuk belicht een ander fenomeen rondom leeftijdsgrenzen, namelijk de mogelijk aantrekkende werking op de jonge ontvanger. Door middel van een experimentele studie is het bestaan van een eventueel forbidden fruit effect onderzocht.

Andere onderzoeksthema’s die Jordy Gosselt interesseren zijn: organisaties in/en de media, gebruik en effect van de traditionele media (tv, radio), impact van mediabeelden op gedrag van jongeren en gebruik en effect van media classificatiesystemen (Kijkwijzer/Pegi). Een laatste interessegebied betreft onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van diverse communicatie-onderzoeksmethoden zoals mysteryshopping, inhoudsanalyse en vragenlijstonderzoek.

Functies & lidmaatschappen

·

Lid Opleidingscommissie Communicatiewetenschap

·

Lid Ethische Commissie faculteit Gedragswetenschappen (UT)

·

Divisie vertegenwoordiger ‘Media systems and policy’ voor NeFCA (Netherlands-Flanders Communication Association)

·

Lid Raad van Advies studievereniging Communique (2009-2012)
Lid NesCor/NeFCa

·

Lid International Communication Association

·

Organisatie Etmaal van de Communicatiewetenschap 2011

·

Lid onderzoekscommissie regionaal alcoholprogramma ‘Laat je niet flessen’. Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) [2006-2009].

Reviewactiviteiten

·

Lid Editorial Board van Mass Communication and Journalism

·

Gastredacteur Tijdschrift voor Communicatiewetenschap (2011)

·

Reviewer Journal of Media Psychology

·

Reviewer Journal of Adolescent Health

·

Reviewer Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.

·

Reviewer Tijdschrift voor Communicatiewetenschap

·

Reviewer Journal of Gambling Studies

Internationale ervaring

Betrokken bij het Europese alcoholproject Amphora (www.amphoraproject.net). In opdracht van de Europese Commissie richt het Amphora project (2009-2012) zich op onvoldoende onderzochte domeinen op het vlak van alcoholconsumptie en alcoholgerelateerde schade in Europa. De kennis die dit project oplevert zal vervolgens verspreid worden onder beleidsmakers, opdat effectiever alcoholbeleid kan worden ontwikkeld en ingevoerd. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP; zie: www.stap.nl) verricht de UT een longitudinaal onderzoek naar de invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van jongeren in 4 landen (Duitsland, Italië, Nederland en Polen).

Promovendi

Edward Figee

Sikke Jansma

Wetenschappelijke publicaties

Accepted

Nyhuis, M., Gosselt, J. F., & Rosema, M. (2015). The Psychology of Electoral Mobilisation: A Subtle Priming Experiment. Journal of Elections, Public Opinion & Parties.

Beldad, A., Hegner, S., Gosselt, J. F., & Leushuis, R. (in press). Giving once again in the context of two countries: Determinants of Dutch and American donors' repeat donation intention. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. [ISI]

2015

Gosselt, J. F., Strump, T. & Van Hoof, J. J. (2015). Adolescents’ experiences and perceived (dis)advantages of the three main outlet types for alcohol purchases. Journal of Health Psychology, 1–10. [ISI]

Beldad, A., Gosselt, J., Hegner, S. & Leushuis, R. (2015). Generous But Not Morally Obliged? Determinants of Dutch and American Donors' Repeat Donation Intention (REPDON). Voluntas, 26 (2), 442-465. [ISI]

Gosselt, J.F., Van Hoof, J.J., Gent, B.S., & Fox, J.P. (2015). Violent Frames: Analyzing Internet Movie Database Reviewers' Text Descriptions of Media Violence and Gender Differences from 39 Years of US Action, Thriller, Crime, and Adventure Movies. International Journal of Communication, 9, 547-567. [ISI]

Nijkrake, J., Gosselt, J.F., & Gutteling, J.M. (2015). Competing frames and tone in corporate communication versus media coverage during a crisis. Public Relations Review, 41 (1), 80-88. [ISI]

Van Hoof, J.J., Roodbeen, R.T.J., Krokke, J., Gosselt, J.F., & Schelleman-Offermans, K. (2015). Alcohol Sales to Underage Buyers in the Netherlands in 2011 and 2013. Journal of Adolescent Health, 56 (4), 468-470. [ISI]

2014

Gosselt, J. F. (2014). Media ratings. In: Research Methods Cases. SAGE

Beldad, A., Gosselt, J. F., Hegner, S., & Leushuis, R. (2014). Generous But Not Morally Obliged? Determinants of Dutch and American Donors' Repeat Donation Intention (REPDON). Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 26 (2), 442-465. [ISI]

2013

Gosselt, J.F., van Hoof, J.J., de Jong, M.D.T. (2013). Effects of Licensing and Supply Practices. In: Interventions for Addiction: Comprehensive Addictive Behaviors and Disorders. Elsevier Inc., San Diego: Academic Press, pp. 709–716.

Gosselt, J.F., Neefs, A.K., Van Hoof, J.J., & Wagteveld, K. (2013). Young Poker Faces: Compliance with the Legal Age Limit on Multiple Gambling Products in the Netherlands. Journal of Gambling Studies. [ISI]

Gosselt, J.F., Van Hoof, J.J., Goverde, M., & De Jong, M.D.T. (2013). One More Beer? Serving Alcohol to Pseudo Intoxicated Guests in Bars. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. [ISI]

Gosselt, J. F., De Jong, M. D. T., & Van Hoof, J. J. (2013). The effectiveness of media ratings. In: Encyclopedia of Media Violence. Sage: Thousand Oaks, pp. 242-246.

Hellman, M., Demant, J., Rolando, S., Rossetti, S., Wothge, J., Gosselt, J. F., & Bujalski, M. (2013). Above the message and beyond reach: Persuasion knowledge by a European teenage beer commercial audience. Young - Nordic Journal of Youth Research, 21 (4), 387-405.

Van Hoof, J.J. & Gosselt, J.F. (2013). Underage Alcohol Sales—It Only Takes a Minute: A New Approach to Underage Alcohol Availability. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 74, 423–427. [ISI]

2012

Gosselt, J.F., De Jong, M.D.T., & Van Hoof, J.J. (2012). Effects of Media Ratings on Children and Adolescents: A Litmus Test of the Forbidden Fruit Effect. Journal of Communication, 61, 1161-1178. [ISI]

Gosselt, J.F., Van Hoof, J.J., & De Jong, M.D.T. Why should I comply? Sellers’ accounts for (non-)compliance with legal age limits for alcohol sales. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 7 (5), 1-12. [ISI]

Gosselt, J.F., Van Hoof, J.J., & De Jong, M.D.T. Media Rating Systems: Do They Work? Compliance with Age Restrictions on the Shop Floor in the Netherlands. Mass Communication and Society, 15 (3). [ISI]

Gosselt, J.F., Van Rompay, T.J.L., & Tolhuis, D. (2012). Buzzing health: health education by buzz compared to print media. International Journal of Health Promotion and Education, 50 (5), 219-228.

2011

Gosselt, J.F. (2011). Off Limits: The Effectiveness of Age Limits in Reducing Underage Sales. Enschede, the Netherlands: University of Twente. [PhD dissertation]

Gosselt, J.F., Van Hoof, J.J., Baas, N., & De Jong, M.D.T. (2011). Under 20? Show your ID! Effects of a national information campaign on compliance with age restrictions for alcohol sales. Journal of Adolescent Health, 49, 97-98. [ISI]

Van Hoof, J.J., Gosselt, J.F., Baas, N., & De Jong, M.D.T. (2011). Improving Shop Floor Compliance with Age Restrictions for Alcohol Sales: Effectiveness of a Feedback Letter Intervention. European Journal of Public Health, 1-6. [ISI]

Van Dijk, J., Van Deursen, A., Galetzka, M., Gosselt, J., Kragt, A., Peters, O., & Tollenaar, W. (2011). Redactioneel. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 4, 3-5. [ISI]

2010

Hellman, M., Gosselt, J.F., Pietruszka, M., Rolando, S., Rossetti, S., & Wothge, J. (2010). Interpretations of individualistic and collectivistic drinking messages in beer commercials by teenagers from five European countries. Cross-Cultural Communication, 6 (4), 01-09. [ISI]

Van Hoof, J.J., Gosselt, J.F., & De Jong, M.D.T. (2010). Shop floor compliance with age restrictions for tobacco sales: Remote versus in-store age verification. Journal of Adolescent Health, 46 (2), 197-199. [ISI]

Dorbeck-Jung, B.R., Oude Vrielink, M.J., Gosselt, J.F., Van Hoof, J.J., & De Jong, M.D.T. (2010). Contested hybridization of regulation: Failure of the Dutch regulatory system to protect minors from harmful media. Regulation & Governance, 4, 154–174. [ISI]

Van Hoof, J.J., Gosselt, J.F., & De Jong, M.D.T. (2010). Parent’s Opinions on Youth Alcohol Use and Governmental Alcohol Control Policies. Health Policy, 97 (2), 195-201. [ISI]

2009

Van Hoof, J.J., De Jong, M.D.T., Fennis, B.M., & Gosselt, J.F. (2009). There’s alcohol in my soap: Portrayal and effects of alcohol use in a popular television series. Health Education Research, 24 (3), 421-429. [ISI]

2008

De Jong, M.D.T., Van Hoof, J.J., & Gosselt, J.F. (2008). Voters’ Perceptions of Voting Technology: Paper Ballots versus Voting Machine with and without Paper Audit Trail. Social Science Computer Review, 26 (4), 399-410. [ISI]

2007

Gosselt, J.F., Van Hoof, J.J., De Jong, M.D.T., & Prinsen, S. (2007). Mystery shopping and alcohol sales: do supermarkets and liquor stores sell alcohol to underage customers? Journal of Adolescent Health, 41(3), 302-308. [ISI]

De Jong, M.D.T., Van Hoof, J.J., & Gosselt, J.F. (2007). User Research of a Voting Machine: Preliminary Findings and Experiences. Journal of Usability Studies, 2 (4), 180-189.

 

Presentaties

Van der Meulen, E. & Gosselt, J.F. (2013). Mediawijsheid aan de Keukentafel. Rotterdam, Etmaal van de Communicatiewetenschap 2013.

Gosselt, J.F. & Rompay, T.J.L. (2012). Word is Out: On Word of Mouth in Health Communication. Phoenix, Arizona, Communication & Community (ICA).

Nyhuis, M. & Gosselt, J.F. (2012). Out of awareness: Affecting political participation by unconscious priming. Leuven, België, Etmaal van de Communicatiewetenschap 2012.

Gosselt, J.F. (2012). Why Should I Comply?. Münster, Duitsland, Local Communities Take Care International Conference.

Gosselt, J.F., Pieterse, M. & Van Hoof, J.J. (2010). Alcohol en Jongeren in Twente. Draagvlakonderzoek onder ouders en kinderen. 21 juni 2010, Enschede.

Gosselt, J.F. (2009). Media Ratings: To see or not to see? The appeal of media ratings to children and adolescents. Presentatie tijdens het International Communication Association, Chicago, 20-26 mei 2009.

Gosselt, J.F. & Van Hoof, J.J. (2009) Effectiveness of age classification systems. Colloquium voor Management en Bestuur, Universiteit Twente, Enschede, 16 juni 2009.

Gosselt, J.F. (2009). See No Evil, Buy No Evil? Een onderzoek naar het dagelijks functioneren van de classificatiesystemen Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden. Presentatie tijdens het Etmaal van de Communicatiewetenschap, Nijmegen, 12-13 februari 2009.

Gosselt, J. (2009). To See or Not To See? De aantrekkende werking van waarschuwingspictogrammen. Presentatie tijdens het Etmaal van de Communicatiewetenschap, Nijmegen, 12-13 februari 2009.

Ellenbroek, N., Galetzka, M. & Gosselt, J.F. (2009). Image transfer door gebruik van actieartikelen. Presentatie tijdens het Etmaal van de Communicatiewetenschap, Nijmegen, 12-13 februari 2009.

Gosselt, J.F. (2008). Horen, zien en verkrijgen? Een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden. Presentatie tijdens bijeenkomst VIDE, Nieuwspoort Den Haag, 12 december 2008.

Gosselt, J.F, Van Hoof, J.J., & De Jong, M.D.T. (2008). Horen, zien en verkrijgen? Een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden. Presentatie voor de branche, Utrecht, 22 oktober 2008.

Gosselt, J.,F., Van Hoof, J.J., Prinsen, S. & De Jong, M.D.T. (2008). De mystery shopper bespioneerd. Een onderzoek naar de waarde van mystery shopping. Presentatie tijdens het Etmaal van de Communicatiewetenschap, Amsterdam, 7-8 februari 2008.

Vakpublicaties

Joris van Hoof, Jordy Gosselt & Niels Baas (2011). Beschikbaarheid van alcohol voor jongeren onder de 16: Minutenwerk. Enschede, afdeling Communicatiewetenschap: Universiteit Twente.

Jordy Gosselt, Marcel Pieterse & Joris van Hoof (2010). Happy Fris?! Twentse Ouders en hun Kinderen over Alcoholgebruik. Enschede, IBR: Universiteit Twente.

Jordy Gosselt, Joris van Hoof en Menno de Jong (2009). Bekijk het maar? Negeren Kijkwijzer-code kinderspel. Secondant, 5, 42-45.

Mirjan Oude Vrielink, Bärbel Dorbeck-Jung, Jordy Gosselt, Menno de Jong & Joris van Hoof (2009). Politieke en publieke verantwoording in een stelsel van co-regulering. In: Verbonden Verantwoordelijkheden.

Jordy Gosselt, Joris van Hoof, Menno de Jong, Bärbel Dorbeck-Jung & Michaël Steehouder (2008). Horen, zien en verkrijgen? Een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden. Universiteit Twente/WODC Onderzoek & Beleid. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Jordy Gosselt, Joris van Hoof & Menno de Jong (2007). Alcohol en jongeren in Zuidoost-Brabant. Nulmeting nalevingsonderzoek en draagvlakonderzoek. Enschede: Aspectenreeks Universiteit Twente.

Sander Prinsen, Jordy Gosselt, Joris van Hoof & Menno de Jong (2006). De mystery shopper bespioneerd. Een onderzoek naar de waarde van mystery shopping. Tijdschrift voor Marketing, 11, 4-5.