IGS University of Twente
Research group CSTM

Affiliated staff

Articles

2004

Types of institutions as patterns of regulated behaviour. Res Publica (electronic) 10(3) (ISSN 1356-4765).

-

Tradeable Public Rights. Institutional Legal Theory and Neo-institutionalist Economics. In: A. Soeteman (ed.), Pluralism and Law. Proceedings of the 20th IVR World Congress Amsterdam, 2001. Volume 4: Legal Reasoning. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (ISBN 3-515-08503-3) 158-166.

2001

Verhandelbare Publieke Rechten. Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht 10 (ISSN 0921-3554), 277-287.

-

Economic and Legal Institutionalism. Congres: Institutional Change, A need for a new paradigm. Enschede: University of Twente.

-

Tradeable public rights, Institutional Legal Theory and Neo-institutionalist Economics. Congres: Institutional Change, A need for a new paradigm. Enschede: University of Twente.

-

Tradeable Public Rights, Institutional Legal Theory and Neo-institutional Economics. 20th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR): Amsterdam (190601-230601). Paper.

2000

Legal Institutions as systems of legal norms. In: O. van Heffen, W.J.M. Kickert, J.J.A. Thomassen (red.) Governance in Modern Society. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers (ISBN 0792366530), 349-366.

1999

Legislation and legal Institutions. In: H. van Schooten (ed.) Semiotics and legislation, jurisprudential, institutional and sociological perspectives. Liverpool: Deborah Charles Publications (ISBN 0 952893835), 139-158.

-

Rechtsgelding. In: P.W. Brouwer, M.M. Henket, A.M. Mol, H. Kloosterhuis (red.) Drie dimensies van recht. Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid, rechtspraktijk. Den Haag: Boom Juridische Uitg. (ISBN 90 54540265), 93-106.

-

Rechtsinstituten als maatschappelijke ontwerpen. In: O. van Heffen, P.A.M. Maassen, A. Rip (red.) Sociale wetenschappen van ontwerppraktijk naar ont-werpmethodologie: bouwstenen voor het ontwerpen in de communicatiewe-tenschap, de bedrijfskunde, de bestuurskunde en de onderwijskunde. Enschede: Twente University Press (ISBN 90 36512921), 19-39.

1998

Structuring Legal Institutions. Law and Philosophy 17: 215-232.

-

Legal Powers. In: S.L. Paulsen (ed.), Normativity and Norms, Critical Perspectives on Kelsian Themes, Oxford: Clarendon Press (ISBN 0-19-876315-8), 471-492.

1997

Normative and Real Institutions. In: B. Steunenberg en F. van Vught (eds.), Political Institutions and Public Policy. Perspectives on European Decision Making, Dordrecht: Kluwer AP (ISBN 0-7923-4471-5), 67-81.

-

A Basic Classification of Legal Institutions. Ratio Juris 10: 357-371.

 

 

Books

 

2001

Legal Institutions. Dordrecht: Kluwer AP (ISBN 1-4020-0186-x).

1993

Institutional Legal Facts. Legal Powers and their Effects. Dordrecht: Kluwer AP (ISBN 0-7923-2441-2).

 

 

Supervised dissertations

2003

A.C. van Wageningen, De staat van de universiteit, Enschede: UT/CHEPS.

-

O.J. Tans, Het constitutionele theater, Amsterdam: Thela Thesis.

2000

R.J.P. Schobben, Politieke regio en Europese Unie, Delft: Eburon.

1999

R.E. Leenes, Hercules of Karneades: Hard cases in recht en rechtsinformatica, Enschede: Twente University Press.

1998

J. van Schooten, Regelvorming in de rechtsstaat. Een onderzoek naar de legitimering en de werking van het moderne recht en de alternatieve reguleringsvormen, Enschede: Twente University Press.

1995

W.G. Werner, Het recht geworden woord. Over de geschiedenis van het rechtspositivisme en de mogelijke betekenis van het pragmatisme voor de toekomst daarvan, Enschede: Febodruk.

1993

Ph. Eijlander, De wet stellen. Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving, Zwolle: Tjeenk Willink.

1989

E. Helder, Ombudsman en administratieve rechtsbescherming. De Nationale ombudsman, gemeentelijke klachteninstanties, alsmede enkele buitenlandse ombudsvoorzieningen, in relatie tot rechtsbescherming tegen de overheid; een juridische en empirische studie, Enschede: Febodruk.

-

H.M. de Jong, Norm en feit in de gemeente: een rechtstheoretisch en empirisch onderzoek naar geldend recht in Nederlandse gemeenten, Enschede: Universiteit Twente.

1988

P.M. Langbroek, Machtenscheiding en decentralisatie: een onderzoek naar de rechtsverhouding tussen centrale en decentrale overheidsorganen in Nederland, Enschede: Universiteit Twente.

1987

J.J. Janswoude, Juridische aspecten van milieuhygiënische vergunningverlening door gedeputeerde staten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

1986

A.G.J.M. Rombouts, Gemeenten zonder garanties: een onderzoek naar de procedure voor gemeentelijke herindeling in Nederland, België, Denemarken en Zweden, ’s Gravenhage: VUGA.

1982

R.J. Jue, Grondbeginselen van het recht, Groningen: Wolters-Noordhoff.