IGS University of Twente
Research group CSTM

Dr. Rob A. van de Peppel

Dr. Rob van de Peppel

Telephone:

Email:

+ 31 53 489 4377

r.a.vandepeppel@utwente.nl

 

 

 

Rob van de Peppel (1959) graduated in Public Administration at the Free University of Amsterdam. He holds PhD on compliance with environmental regulation and covenants from Groningen University. As a senior researcher at CSTM he specialized in enforcement, policy instruments, interactive governance and covenants.

EXPERTISE:

 

·

Policy evaluation

·

Modeling of policy effects

·

Policy instruments

RESEARCH INTERESTS:

 

·

Convenants and environmental policy

·

Interactive policy making

·

Environmental enforcement

·

Consumers and environmental behavior

PUBLICATIONS AND SELECTED PRESENTATIONS:

 

Peppel, R. van de (1995). Naleving van milieurecht. Unpublished Dissertation, Deventer.

Peppel, R. van de & Hardenberg, E. (1997). Coördinatie van vergunningen in het milieurecht. Milieu en Recht, 2, pp. 39-43.

Peppel, R. van de, Klok, P.-J. & Hoek, D. (1999). 25 jaar milieubeleid: instrumenten, incidenten en emissies. Enschede: Twente University Press.

Peppel, R. van de & Prummel, M.T. (2000). De selectiviteit van interactief beleid. Bestuurskunde, 1, pp. 15-24.

Peppel, R. van de, Coenen, H.J.M. & Fuchs, D.A. (2000). The Environment and Social Well-being: An Exploration of Facts and Figures and of Possible Relationships, 6, The Hague: VROM Publicatiereeks Milieustrategie.

Peppel, R. van de (2000). Lokale interactieve beleidsvorming; een vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale democratie. In: J. M. Edelenbos, Rene (ed.), Utrecht: LEMMA, pp. 33-49.

Peppel, R. van de, Hoek, D. & Klok, P.-J. (2001). Een model voor de analyse van effecten van milieubeleid gericht op consumenten. Enschede: CSTM Studies en Rapporten, nr. 159, ISSN 1381-6357.