Human Factors

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_Doctors_perform_surgery_together..jpg

Data-acquisitie systeem voor het meten van emotionele stress – Zorginstelling Severinus, Veldhoven

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak niet in staat hun mentale toestand of ongemak (zoals pijn, stress, angst) te uiten en te reguleren. Om gepaste zorg te kunnen bieden, gebruiken zorgverleners binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg momenteel signaleringsplannen, waarin gebaseerd op zintuigelijke waarnemingen en gedragskenmerken de mentale toestand van een cliënt wordt geduid en op voorhand vastgestelde interventies kunnen plaatsvinden. Deze plannen zijn subjectief en in voorkomende gevallen ontoereikend, bijvoorbeeld als de omgeving een goede observatie van uiterlijke kenmerken belemmert (cliënt ligt onder de dekens en lijkt rustig, maar is ondertussen gespannen) of wanneer er geen goede inschatting van de gemoedstoestand mogelijk is (de cliënt lijkt ontspannen televisie te kijken, maar ondertussen kookt hij van woede). Binnen deze kwetsbare doelgroep bestaat derhalve de behoefte aan een objectief early warning systeem waarmee escalaties voorkomen kunnen worden en daarmee de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Momenteel wordt binnen Severinus de potentie van een objectief signaleringssysteem onderzocht. Dit early warning systeem is gebaseerd op een draagbare polsband waarmee fysiologische mensparameters van zowel de cliënt als de zorgverlener worden gemeten. De waarden van en temporele variaties in de gemeten parameters geven een beeld van fysieke en gemoedstoestand van de cliënt en zorgverlener. Binnen dit pilotproject hebben wij een afstudeeropdracht gedefinieerd voor het ontwikkelen van een early warning systeem voor stress monitoring.

De studentopdracht omvat de volgende aspecten:

·

Literatuurstudie stress monitoring (state-of-art technologie, meetbare fysiologische parameters waarmee stress kan worden vastgesteld, etc.)

·

Ontwikkelen model voor stress monitoring m.b.v. draagbare polsband

·

Uitvoeren van veldproeven en validatie van modellen onder omstandigheden die leefwijze van cliënten zo natuurgetrouw mogelijk weergeven.

·

Rapport met eindpresentatie aan projectteam

Severinus biedt je een uitdagende en leerzame omgeving waarin je in een multidisciplinair projectteam op het grensvlak van zorg en technologie een innovatie voor een kwetsbare doelgroep ontwikkelt. Een gedreven en zeer gecommitteerd projectteam (bestaande uit artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, gedragsdeskundigen en innovators), zal de dagelijkse begeleiding verzorgen. Wij zoeken een creatieve en gedreven teamplayer met affiniteit voor biomedische signaal processing.

Contactpersonen Severinus: Rieneke Vorstenbosch, Erwin Meinders (06 10625250, erwinrmeinders@gmail.com)

Contactpersoon UT: Matthijs Noordzij (m.l.noordzij@utwente.nl)

Severinus. Dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Primair voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Van jong tot oud. Severinus biedt haar cliënten en hun naasten passende ondersteuning op maat. In wonen, werken en leven. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk, een leven kunnen leiden met en zoals anderen. Vanuit onze bijzondere betrokkenheid zoeken wij samen grenzen op, daar waar het kan. Ons uitgangspunt? De wensen, behoeften,  mogelijkheden en levensfase van onze (toekomstige) cliënten. Excelleren in de kwaliteit van zorg en leefomgeving. Dat maakt ons onderscheidend. Professionaliteit en betrouwbaarheid kenmerken ons.