INTRANET

Nieuw CHEPS / ITS / ROA onderzoek naar honoursprogramma’s: Haal het beste uit studenten!

CHEPS heeft in samenwerking met het ITS en het ROA in opdracht van het Ministerie van Onderwijs een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs - de (honours-)programma’s voor studenten die meer uit zichzelf willen en kunnen halen. Welke honours programma’s zijn er? Welke studenten kiezen er voor? Wat zijn de effecten in termen van leeropbrengsten en kansen op de arbeidsmarkt voor de deelnemende studenten? En hoe zit het met de kosten van deze programma’s die veelal intensief en kleinschalig van karakter zijn? In de CHEPS/ITS/ROA studie “Het Beste uit Studenten” is in detail gekeken naar vier universiteiten en vier hogescholen die excellentieprogramma’s aanbieden.

Qua kwantitatief redeneren en kritisch denken bereiken honoursstudenten een hoger niveau dan andere studenten. Ook geven ze blijk van een groter doorzettingsvermogen. Maar werkgevers zijn nog onvoldoende bekend met excellentieprogramma’s. Excellentieprogramma’s mogen relatief duurder zijn dan andere programma’s voor de aanbiedende hogescholen en universiteiten, maar daar staan ook opbrengsten tegenover, onder meer in termen van uitstraling op het reguliere onderwijs en de bijdragen aan de kwaliteitscultuur in de instelling. Het rapport “Het beste uit Studenten” kan worden gedownload via:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/01/het-beste-uit-studenten

Het CHEPS-ITS-ROA consortium gaat de onderzoeksresultaten verder uitdiepen in een NWO/NRO-project genaamd: HoRES: Honours Results, Effects and Selection (zie: http://www.nro.nl/toekenningen-praktijkgericht-onderzoek-excellentie-mbo-ho)