INTRANET

Hoe hoog zijn de collegegelden

Hoe hoog zijn de collegegelden die studenten in landen buiten Nederland betalen?. Verschillen de tarieven tussen verschillende groepen studenten, bijvoorbeeld tussen de verschillende programma's en tussen bachelors- en masters- opleidingen? Om meer zicht te krijgen op de differentiatie in collegegelden in de VS, Engeland, Australië, Canada en Duitsland, heeft het Ministerie van OCW aan CHEPS gevraagd een internationale verkenning te doen. Daarbij is tevens meegenomen welke financiële voorzieningen er bestaan - via de studiefinanciering, dan wel de onderwijsinstellingen - om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor eenieder (met name de sociaaleconomisch zwakkeren) te garanderen. Een samenvatting van het rapport is hier te downloaden.