Het bestuur

Het bestuur van Bekader bestaat uit een tweetal / drietal leden. Het bestuur ziet het als haar taak om Bekader een vereniging te laten zijn die een veilig thuis biedt, dat mogelijk is vanuit de gemeenschappelijke studietijd die alle alumni hebben gehad op de Universiteit Twente. Zij doen dit door de Bekader leden actief te stimuleren om activiteiten te organiseren binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging. Het motto daarbij is: je haalt eruit wat je erin investeert!

De bestuursleden

Het bestuur van Bekader bestaat uit de volgende leden:

·

Voorzitter: Emile de Boer

·

Secretaris: Felix-Jan van den Bos

·

Penningmeester: Sander Tiemens

Korte biografieën

<volgt spoedig, het bestuur is net geïnstalleerd>

Wil je eens van gedachten wisselen met de bestuursleden? Klik dan op contact.