De alumnivereniging Bekader: een introductie

Bekader is de vereniging van alumni van de studierichting Technische Bedrijfskunde (TBK) binnen de faculteit Management en Bestuur (MB) van de Universiteit Twente (*). De vereniging is opgericht in 1983 en telt ca 1150 leden, waarvan 250 aspirant studentleden.

De faculteit MB heeft anno 2006 circa 360 medewerkers en 1600 studenten. MB bestrijkt de vakgebieden Bedrijfskunde, Bestuurskunde, European Studies, Gezondheidswetenschappen en Technische Bedrijfskunde. Op al deze gebieden worden initiële Bachelor- en Master- opleidingen gegeven, wordt post-graduate onderwijs aangeboden en wordt multidisciplinair onderzoek naar belangrijke maatschappelijke thema's uitgevoerd.

Bekader is een netwerkvereniging en heeft als belangrijkste doel de onderlinge band tussen afgestudeerden en hun band met de faculteit te onderhouden en verstevigen.

Doel en activiteiten: netwerken


Bekader organiseert netwerk bijeenkomsten rondom specifieke thema's, lezingen met een bedrijfskundig thema, bedrijfsbezoeken en 'social events'. De activiteiten vinden veelal centraal in Nederland plaats om zo een optimale bereikbaarheid voor alle leden te waarborgen.

Naast bovengenoemde activiteiten brengt Bekader periodiek het Bekader Jaarboek uit waarin onder meer alle Bekader-leden en oud-studenten van de Studierichting op zijn genomen. Verder wordt jaarlijks de Bekader Scriptieprijs toegekend aan de door een jury als beste beoordeelde afstudeerscriptie van de studierichting Technische Bedrijfskunde van het afgelopen Bekader bestuursjaar.

Bekader is dan ook een actieve vereniging waarbij je als afgestudeerde bedrijfskundige je kennis op velerlei terrein kan verruimen,  je oude studie vrienden weer kunt ontmoeten en waar je af en toe herinneringen aan je studietijd kunt laten herleven. Daarnaast biedt Bekader je vele mogelijkheden om sociale en zakelijke netwerken op te bouwen, te onderhouden en te verstevigen.
 

Communicatie met de leden

In een actief en levendig netwerk is communicatie van cruciaal belang. Het bestuur van Bekader gebruikt actief een aantal communicatie kanalen die beschikbaar zijn voor al haar leden. Aankondigingen van activiteiten worden gecommuniceerd via de Bekader website. Daarnaast krijgen de leden enkele malen per jaar een papieren nieuwsbrief met mededelingen en aankondigingen. De leden van wie Bekader het e-mail adres heeft, krijgen tussentijds nog e-mailings. Hierin staan de meest recente aanvullingen van de agenda, nieuwtjes en vragen. Velen reageren daarop met berichten aan het e-mail adres van Bekader: info@bekader.nl

Om de netwerkfunctie verder optimaal tot haar recht te laten komen doet het huidige bestuur onderzoek naar moderne communicatie middelen die tegenwoordig gangbaar zijn en waarmee de netwerkfunctie van Bekader verder gestimuleerd en geoptimaliseerd kan worden. 
 

Lidmaatschap

Als 'gewoon' lid kunnen toetreden: afgestudeerden van de studierichting Technische bedrijfskunde van de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente - en van de voorgangers van deze opleiding, zie de voetnoot. Anderen kunnen worden toegelaten als 'buitengewoon' lid. Slechts 'gewone' leden hebben stemrecht in de Algemene vergadering. Het lidmaatschapsgeld van Bekader bedraagt € 30 per jaar. Bij het automatische betaling geldt een korting van € 5.
 

Meer weten of lid worden?

Stuur voor meer informatie of voor aanmelding als lid,  een e-mail naar: info@bekader.nl of neem contact op met een Bekader-bestuurslid (zie Contact).

 

(*) Eigenlijk is het: de vereniging van alumni van de afdeling Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Twente (THT), later herdoopt in de afdeling Technische bedrijfskunde van de THT, weer later in de faculteit Technische bedrijfskunde van de Universiteit Twente, sinds september 2003 de studierichting Technische bedrijfskunde van de faculteit Bedrijf, bestuur en technologie en in 2007 de .studierichting Technische bedrijfskunde van de faculteit Management en Bestuur.