Vereniging Bekader

Laatste nieuws

Bestuursleden sinds de oprichting

Notulen Algemene vergadering 15-05-2012

De alumnivereniging Bekader: een introduktie

De alumnivereniging Bekader: een introductie

Bekader - de vereniging van alumni van Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente - is een netwerk vereniging en heeft als belangrijkste doel de onderlinge band tussen afgestudeerden en hun band met de faculteit te onderhouden en verstevigen. ... lees verder

Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van Bekader bestaat uit een tweetal / drietal leden. Het bestuur ziet het als haar taak om Bekader een levendige vereniging te laten zijn. Zij doen dit door de Bekader leden actief te stimuleren om activiteiten te organiseren binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging. Het motto daarbij is: je haalt eruit wat je erin investeert! ... lees verder