Doorvoeren mutaties: ander (e-mail) adres of andere functie?

Jouw laatste zakelijke en prive gegevens zijn van levensbelang voor het goed functioneren van Bekader en haar netwerken. We doen dan ook een dringend beroep op alle leden om je gegevens zo accuraat mogelijk te houden via het Alumniportaal van de Universiteit Twente. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Voor het doorgeven van:

· huidig adres, telefoonnummer e.d.

· huidige werkgever, functie e.d.

· e-mailadres waar u onze e-mailings het liefst ontvangt

kun je het best het "alumniportal" van de UT gebruiken. U dient u aan te melden met uw oude studentnummer en het door de UT verstrekte of het door jezelf ingestelde password. Mocht je het password vergeten zijn dan is er de mogelijkheid om dit opnieuw aan te vragen via de contact link op het alumniportal.

Uw wijzigingen worden dan direct in de alumni-database aangebracht, die Bekader als broninformatie gebruikt. Zo gebruiken we de juiste gegevens terecht in de mailing-list voor onze e-mailings en op de adresetiketten van onze papieren nieuwsbrieven. Gemakkelijk, snel en foutloos!

Daarnaast:

·

blijf je op de hoogte van de activiteiten die Bekader voor de leden organiseert

·

kunnen mensen die contact met jou zoeken jouw gegevens makkelijk terugvinden,  waardoor Bekader een sterker netwerk wordt.

Andere mutaties

U kunt met de alumniportaal niet:

·

het lidmaatschap aanvragen

·

een incassomachtiging verlenen

·

een incassomachtiging intrekken

·

het lidmaatschap opzeggen

Wil je Bekader een incassomachtiging verlenen voor het voldoen van de contributie, download dan het Formulier Incassomachtiging. Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur het op (het adres staat op het formulier). Voor een machtiging hebben wij namelijk een zogenaamde"natte handtekening" nodig.
Voor de overige drie is het voldoende om een e-mail te sturen naar Bekader: info@bekader.nl.