Nummer 1, 4 januari 2011

Bekader: vóór leden, dóór leden.

Dinsdag 11 januari 2011, Breukelen

Nieuwjaarsbijeenkomst + ALV over de toekomst van Bekader

Beste Bekaderlid,

We wensen je een actief en goed 2011 toe.

Graag nodigen we je uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst gecombineerd met een ALV op dinsdag 11 januari bij Van Der Valk in Breukelen.

Naast een informeel diner, houden we een ALV en gaan we twee thema’s behandelen:

1)

hoe was het afgelopen jaar

2)

hoe gaat Bekader verder in 2011 en daarna. De demissionair voorzitter heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen, hierdoor staan we voor verschillende mogelijkheden die we met de leden willen bespreken.

De drie alternatieven die we willen bespreken zijn:

-

Bekader als vereniging opheffen;

-

Bekader omvormen als netwerk met incidentele initiatieven vanuit de leden;

-

Vormen van nieuw bestuur in de huidige verenigingsstructuur.

Suggesties voor andere alternatieven zijn welkom.

Uit de ledenenquête van december is gebleken dat de leden een netwerkvereniging willen gebaseerd op kennisuitwisseling. We hopen als uitkomst van de avond op de een of andere manier een activiteitenprogramma voor 2011 tot stand te laten komen.

Agenda

Locatie: Van der Valk Breukelen - Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Aanvang: 17:30

Einde: circa 22:00

Deelname aan de hele avond is gratis als je Bekaderlid bent.

Als je komt, en dat stellen we zeer op prijs, graag even aanmelden via info@bekader.nl.

Met vriendelijke groeten,

Namens Bekader,

Marco Bom