21-jan: Verslag nieuwjaarsborrel en uitnodiging activiteit 2 maart

Nummer 2, januari 2011

65% wil alumninetwerk !!!!

Beste Bekaderleden,

Een onrustig maar vooral ook inspirerend begin van 2011 voor Bekader…….

Zet 15 bedrijfskundigen bij elkaar en er komt een hoop in beweging. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsborrel op 11-1-11 (wat wil je op zo’n datum). Geheel in lijn met de uitkomsten van de ledenenquête waren de aanwezigen van mening dat Bekader haar leden veel toegevoegde waarde kan bieden. Na een boeiende inventarisatie van aandachtspunten en oplossingen bleek een groot aantal leden bereid om tijd in hun vaak overvolle agenda vrij te maken om hier een extra impuls aan te geven.

Tijdens de bijeenkomst kwam een aantal leuke initiatieven naar voren voor Bekader evenementen in de komende maanden. In deze nieuwsbrief een uitgebreide toelichting op het eerste evenement, Get Emo©ional, op woensdag 2 maart. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 9 mei en 16 juni, nadere informatie volgt!

Get Emo©ional: Workshop boeien en binden op emotie

Er is meer nodig dan een goed contract om klanten en medewerkers aan je te binden. Waarom heeft Nokia klanten en Apple fans? Dat heeft alles te maken met emotie en beleving. Zou het niet fantastisch zijn als je dat kunt meten en beïnvloeden?

In deze unieke workshop neemt Bekader lid Lars Rengersen ons mee in het meten van emotie en beleving. Een mooie kans om inzicht te krijgen in dit uiterst actuele onderwerp, van gedachten te wisselen met collega bedrijfskundigen en een borrel te drinken met oud-studiegenoten!

SusaGroup: valide meten van emotie en beleving

Mijn bedrijf, SusaGroup, heeft zich gespecialiseerd in het valide meten van emotie en beleving bij doelgroepen zoals klanten, gebruikers of medewerkers. Het wordt namelijk steeds meer noodzakelijk om doelgroepen te kunnen blijven boeien en binden op basis van hun beleving. Meten is weten. Als spin-off van de UT doen we met zowel de Universiteit Twente als de TU Delft en Wageningen Universiteit gezamenlijk onderzoek.

Leren in de interactie!

De "Get Emo©ional!" activiteit voor Bekader heb ik geënt op onze workshop (zie: www.getemocional.com) die wij vaker geven voor teams in organisaties. Het gaat om het boeien en binden op emotie en beleving – hoe kun je dat valide meten? Daarbij zullen er tools, methoden en voorbeelden besproken worden voor producten, diensten en in het bijzonder ons nieuwste instrument voor met meten van medewerkerbeleving in organisaties.

Heb je een casus die je graag behandeld wilt hebben vanuit het perspectief van emotie en beleving? Neem dan vooraf contact op met lars.rengersen (at) susagroup.com en stuur hem in!

Logistiek

Datum: woensdag 2 maart
De avond begint met een gezamenlijke maaltijd rond 18:00.
Rond 19:30 begint de sessie.
We sluiten de sessie rond 21:30 af en aansluitend is er nog een borrel.

Qua locatie zoeken we nog een geschikte plek in Amersfoort die zowel met de auto als met de trein goed bereikbaar is (suggesties zijn welkom).

Meld je meteen even aan via info@bekader.nl

Ledenenquete

De ledenenquête die in november is verstuurd werd is door een groot aantal leden ingevuld. Op de belangrijk vraag naar de toegevoegde waarde gaf ca. 50% het bijhouden van de bedrijfskundige kennis aan en 50% het treffen van studiegenoten (je kon meerdere opties aankruisen). Dat zijn ook de argumenten die je hoort van deelnemers aan de evenementen: inhoudelijk interessant en vaak verrassend en leuk om daarover (en over andere onderwerpen) te kunnen bijpraten met studiegenoten.

Ruim 65% gaf aan het hebben van een alumninetwerk belangrijk te vinden. Ongeveer de helft daarvan wil dat netwerk ook ‘gebruiken’.

Duidelijk werd ook dat de leden in ieder geval een inhoudelijk element in de bijeenkomsten verwachten. 67% verkiest een lezing of bedrijfsbezoek. Minder dan 7% van de respondenten wil helemaal geen evenementen.

De grote voorkeur is de evenementen door de week in de avond, centraal in het land te houden, al wordt ook de regio Twente of een roulerende locatie veel genoemd.

Uit de enquête bleek de uiteenlopende en vaak diepgaande kennis en ervaring onder de leden en de bereidheid deze te delen met het alumninetwerk. Een bloemlezing uit de opmerkingen: “Meer bijeenkomsten: ik wil wel komen maar kan niet altijd”; “mix high performance lezingen, diner en netwerk”; “innovatieve, actuele onderwerpen”; “meer leden mobiliseren”; “Bekader doet al zo veel: ga zo door!”

Nieuwjaarsborrel: Bestuur stelt Uitvoerende Commissie en Strategie Commissie aan

Uit de alarmerende mail die het bestuur begin januari stuurde was duidelijk geworden dat zij klem raakte tussen de gewenste tijdbesteding voor Bekader, een structurele onderbezetting in het bestuur en toenemende zakelijke werkdruk. De Nieuwjaarsborrel werd dan ook aangegrepen om de bestuursknelpunten aan de orde te stellen.

Het perspectief na afloop van de bijeenkomst was gelukkig erg positief. De 15 aanwezigen hebben op een constructieve manier de problemen geanalyseerd en gezocht naar oplossingen.

Uitvoerende Commissie

Dat heeft in de eerste plaats geleid tot vorming van een Uitvoerde Commissie (UC) die, met mandaat van het zittende bestuur, de volgende taken op zich heeft genomen:

·

Per direct overnemen van de operationele taken van het zittende bestuur om de continuïteit van de vereniging te waarborgen;

·

Zoeken naar nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie;

·

Voorbereiden van een ALV waarin formeel een nieuw bestuur wordt gekozen. Deze ALV zal plaatsvinden in de tweede helft van maart 2011. Zodra het nieuwe bestuur is gekozen wordt de UC opgeheven.

De leden van de UC zijn:

·

Karel van Zanten: neemt de taken van de voorzitter waar;

·

Eelco Lolkema: neemt de taken van de secretaris waar;

·

Sander Tiemens: neemt de taken van de penningmeester waar.

Lars Rengersen blijft beschikbaar in functie van webmaster.

Marcel de Brauwer heeft aangegeven als adviseur op het gebied van PR en communicatie (teksten website, mailings etc.) de UC te willen ondersteunen.

Strategiecommissie

In de tweede plaats is een Strategiecommissie (SC) benoemd. De SC zal met o.a. de informatie uit de enquête van eind 2010 en informatie uit deze bijeenkomst een strategie opstellen die is gericht op de toekomst van Bekader, of komen met alternatieve scenario’s waar het zittende bestuur en de Algemene Leden Vergadering in maart over moeten beslissen.

De leden van de SC zijn:

·

Lilian Hupkens, Voorzitter van de commissie;

·

Karel van Zanten;

·

Eelco Lolkema;

·

Sander Tiemens;

·

Dirk Zijlstra.

Activiteiten

Het positieve resultaat van deze bijeenkomst heeft de nodige energie opgeleverd om de rol van Bekader als bindend element voor de leden voort te zetten. Dat blijkt wel uit het feit dat staande de vergadering al drie voorstellen voor het organiseren van een Bekader activiteit werden ingediend. De eerste activiteit, een workshop, is gepland op woensdag 2 maart. We hopen op een goede opkomst!

Deze mail is in samenwerking met het Alumnibureau van de Universiteit Twente tot stand gekomen.

Alumnibureau
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede
E-mail:
alumni@utwente.nl
Internet:
www.alumnus.utwente.nl