Resultaat nieuwjaarsbijeenkomst = data activiteiten

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 28 januari

Na een gezellig diner gaf Marco een korte update van de stand van zaken rondom Bekader. Daarna werd gestart met een rondje “Wat heb je Bekader en haar leden voor 2010 te bieden”. Wat een energie en ideeën!

Na het scoren van de ideeën door de aanwezigen en slim groeperen zijn vervolgens vijf groepjes ontstaan en zijn de concepten direct verder uitgewerkt.

Het resultaat van een vruchtbare avond heeft geleid tot de volgende invulling van het jaarprogramma voor 2010:

Met de LinkedIn link kun je op LinkedIn alvast aangeven of je komt of in elk geval geïnteresseerd bent. Het officiële aanmelden volgt later.

-

Dinsdag 9 maart ALV + ruimte voor beleidsdiscussie - LinkedIn agenda {verplaatst naar 12 april}

-

Maandag 12 april: Generaties, blue ocean, intern ondernemerschap - LinkedIn agenda

-

Woensdag 19 mei: Activiteit i.s.m. Stress, intervisie / betrekken jonge leden - LinkedIn agenda

-

Donderdag 26 augustus: Leef je droom! - LinkedIn agenda (verplaatst van 22 juni)

-

Donderdag 30 september: (Re-)connect met de Universiteit Twente - LinkedIn agenda

-

Donderdag 9 december: MVO en verantwoord bankieren - LinkedIn agenda

Daarnaast wordt in overleg met bedrijven gedurende het jaar nog een tweetal bedrijfsbezoeken gepland. De ene op het gebied van logistiek en de andere in een productie organisatie.

Schrijf de data alvast in je agenda!