Ondernemerschap in alle lagen van de organisatie, 12 april,Arnhem

Beste Bekaderlid collega,

Op maandag 12 april zal de eerst volgende Bekader activiteit plaatsvinden met als thema:

Ondernemerschap in alle lagen van de organisatie

Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste tien jaar moeten leidinggevenden en medewerkers bij lokale overheden en instellingen in de gezondheidszorg op een geheel andere wijze keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen/verantwoording afleggen, initiatief nemen, resultaat- en klantgericht werken, kostenbewust opereren, van buiten naar binnen denken.

-

Hoe kun je ervoor zorgen dat deze leidinggevenden en medewerkers op een andere manier gaan kijken, denken en voelen die past bij de eisen die de maatschappij aan hen stelt?

-

Op welke wijze kunnen zij geïnspireerd worden (of zich laten inspireren) om met plezier en toewijding op de nieuwe manier te gaan werken?

Jan van der Wal zal het thema ‘Ondernemerschap in alle lagen van de organisatie’ belichten vanuit zijn visie die hij vanuit zijn bureau hiervoor ontwikkeld heeft alsmede op sprekende wijze praktische cases bij lokale overheden en instellingen in de gezondheidszorg toelichten.

Jan van der Wal (UT Bedrijfskunde) heeft meer dan 15 jaar commerciële management- en directiefuncties vervuld in diverse industriële bedrijven (multinationals). Sinds 2007 is hij directeur/eigenaar van het bureau Markanta Management  B.V.

Programma

17.30 – 18.00 uur

Ontvangst

18.00 – 18.30 uur

Verkorte ALV

18.30 – 20.00 uur

Diner

20.00 – 21.15 uur

Ondernemerschap in alle lagen van de organisatie

21.15 uur

Drankje en mogelijkheid tot napraten

22.15 uur

EINDE

Organisatie: Carel Daams 06.543.765.95

Locatie:

Villa Sonsbeek


Ingang Apeldoornseweg
Tellegenlaan 3


6814 BT  Arnhem


(Nabij NS-station Arnhem)

Deelname aan de hele avond is gratis als je Bekaderlid bent. Als je komt, graag aanmelden via info@bekader.nl

Van harte welkom en graag tot ziens!