ALV verplaatst naar 12 april

GEANNULEERD : ALV 9-maart, Breukelen

Verplaatst naar 12 april

De ALV is verplaatst naar maandag 12 april en wordt gecombineerd met de activiteit Ondernemerschap in alle lagen van de organisatie. Hierdoor wordt de ALV sterk vereenhoudigd. Een nadere invulling volgt.

Beste Bekaderlid collega,

-- Gezien het (te) lage aantal aanmeldingen gaat de ALV op 9 maart niet door --

Na een zeer geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst op 28 januari j.l. waarin we ons jaarprogramma 2010 hebben samengesteld, willen we je hierbij graag uitnodigen voor onze jaarlijkse ALV. Deze wordt gehouden op dinsdag 9 maart a.s. in Breukelen (Van der Valk hotel).

Naast een informeel diner, en voorafgaand aan de Ledenvergadering willen we ½ - ¾ uur besteden aan inhoudelijke verdieping / discussie met jullie tav ons beleid adhv stellingen.

Dit is een prettige opwarmer, naast dat het ons en jullie informatie geeft over Bekader in de wat verder liggende toekomst.

Programma

18.00 – 19.15 uur

Informeel diner

19.15 – 20.00 uur

Inhoudelijke discussie tav ons beleid adhv stellingen

Korte pauze met koffie

 

20.15 – 21.15 uur

ALV

21.15 uur

Drankje en mogelijkheid tot napraten

21.45 uur

EINDE

Locatie

Van der Valk, Breukelen

Deelname aan de hele avond is gratis als je Bekaderlid bent. Als je komt, graag even uiterlijk donderdag 4 maart aanmelden via info@bekader.nl

NB Deelnemers aan de ALV ontvangen na aanmelding per e-mail ons jaarverslag 2009 en de agenda voor de Vergadering.

Mocht je onverhoopt niet kunnen en wel het jaarverslag willen ontvangen, dan kan dat natuurlijk ook! Stuur dan even een mail.

Van harte welkom en graag tot ziens!