Verslag Bedrijfsbezoek Microsoft (28 mei 2009)

28 mei Bekader Bedrijfsbezoek Microsoft – Het Nieuwe Werken

Het bedrijfsbezoek Het Nieuwe Werken was zeer geslaagd met hoge opkomst en interessant programma. Dank aan Microsoft en de goede organisatie. Wie nog nadere informatie hierover wilt hebben kan bijgaande URL raadplegen: : http://www.microsoft.com/netherlands/het_nieuwe_werken/default.aspx

Het Nieuwe Werken

De dynamische wereld van het werken is onderhevig aan onomkeerbare ontwikkelingen zoals globalisering en de evolutie van de arbeidsmarkt. Daarbij worden ondernemingen transparanter en zijn ze steeds vaker 24/7 bereikbaar. Onomkeerbare ontwikkelingen met inherente uitdagingen.

Het Nieuwe Werken schept hierbij ruimte voor inspiratie en innovatie.

Met het thema nieuwe werken willen we met elkaar verkennen hoe de wereld om ons heen verandert en wat dit betekent voor ons persoonlijke en werkzame leven. De vergrijzing van onze maatschappij, een toename van files, een veranderende arbeidsmarkt en versnelde ontwikkelingen in de technologie zijn slechts enkele ontwikkelingen waar we nu al dagelijks mee te maken hebben. Daarnaast vraagt de huidige economische situatie om verhoging van productiviteit en kostenbesparing tegelijkertijd. Wat betekent dit voor onze manier van werken en onze manier van communiceren? Hoe kun je medewerkers binden en wat betekent dit alles voor de manier waarop wij leiding geven en bedrijven innoveren?

Arjan Oude Kotte is lid van de directie van Microsoft Nederland en alumni van de Universiteit Twente (TBK). Hij zal ‘Het Nieuwe Werken’ belichten vanuit de visie die Microsoft hierop ontwikkeld heeft en zal een schets geven van de weg die Microsoft zelf aflegt op zoek naar Het Nieuwe Werken.