Verslag bijeenkomst Geluk (29 sept 2009)

Terugblik avond over Geluk (29 setpember 2009)

Organisatie door Cleo Kiers en Frans van Mackelenberg.

Na het diner startte deze activiteit ‘Wij zijn in essentie Geluk … ‘ met fijne inleidingen van de organisatoren van de avond.

Frans gaf ons een samenvatting van wat verschillende ‘geluksschrijvers’ ons meegeven over Geluk ‘ Om geluk te vinden moet je gedegen te werk gaan’:

1.

Ken Sheldon: ga wat anders doen - kort geluk versus activiteiten die geluk leveren op langere termijn

2.

Muhal Csikszentimihalyi: zoek je flow – waar ben je goed in?

3.

René Diekstra: loop door je huis – werkkamer, zingevingskamer, gezondheidskamer, vrijetijdskamer, relatiekamer

4.

Richard Layard: grens aan geluksgroei?

5.

Veenhoven: doe aan Positiespel – vrije tijd / passend werk / goed huwelijk / goede gezondheid en word Levenskunstenaar – je moet vooral geestelijk in topvorm zijn om dit te bereiken en een gevarieerd en gematigd leven biedt de grootste kans op geluk!

Daarna nam Cleo ons mee in een prachtige samenvatting van het boek Krijgen wat je Wilt – de 10 liefdesvaten van John Gray. Elk liefdesvat zou je ook wel liefdesvitamine kunnen noemen en omvat een periode van 7 jaar. Het zijn 10 fasen, die een natuurlijke volgorde hebben; liefde in elke fase is het fundament voor de volgende fase. Houd alle voorgaande vaten vol,want als je liefde niet krijgt en wel nodig hebt in een fase dan kun je sommige aspecten van jezelf niet kennen tenzij je teruggaat en die liefde alsnog krijgt. De 10 vaten zijn: spirituele liefde (conceptie tot geboorte), liefde van ouders (tot 7 jaar), Familie, vrienden, plezier (7-14 jaar), gelijken ( 14-21 jaar), Zelfliefde (21-28 jaar), relaties en romantiek (28-35 jaar), afhankelijke liefhebben (35-42 jaar), teruggeven aan gemeenschap (42-49 jaar), teruggeven aan wereld (49-56 jaar) en teruggeven aan universum (56 jaar en ouder). Het is belangrijk de vaten te vullen. Elke fase kent zo zijn eigen crisis en ook zijn er specifieke problemen per vat. Cleo heeft ons duidelijk uitgelegd waarom Gray zegt dat het belangrijk is om onze liefdesvaten te vullen en wat elk vat heel specifiek nodig heeft om te vullen. Een heel praktische en aanvullende inleiding en opwarmer voor onze gastspreker Petra van der Beek (student en docent van Brahma Kumaris Spirituele Academie).

Geluk voor Petra = bereid zijn om inspanning te leveren om constructieve gedachten te creëren.

Want gedachten bepalen voor 100% (ja, 100%) de kwaliteit van je gevoelens (je bent niet je gevoelens). Na een ronde waarin we allemaal vertellen wat voor ons ieder geluk betekent vat Petra samen: in ieders geluk hoorde ik verbinding. Yoga is ook verbinding aangaan. Weer contact leggen met onszelf, ons ‘binnen’. Best raar dat mensen weer moeten leren wie ze zelf zijn?

We zijn zo afgeleid geraakt door buiten, dat we niet meer zo goed weten van binnen. 95% van de mensen is op dit moment bezig zichzelf af te wijzen, voelt zich schuldig of schaamt zich. Als we kijken naar een ijsberg, zo vervolgt Petra, dan zien we 10%, dat deel van onszelf wat we kennen, en 90% zit onder water. We zouden kunnen spreken van een onderstroom, onderbewuste, die kant die je niet kent van je zelf, die je niet laat zien of die je niet verwerkt hebt. Nu zegt de bovenstroom bijvoorbeeld: ik wil gelukkig worden. En de onderstroom is sterker dan de wind boven, die de ijsberg voort wil duwen in de richting van geluk. Dus … misschien duwt de onderstroom wel een andere kant op … dan ‘ik wil gelukkig worden’. à misschien zijn er andere waarden die ons meer bepalen. Dit verklaart waarom we soms wel iets willen, maar het ons niet lukt.

In deze tijd lijken we ons nogal te laten bepalen door omstandigheden, in plaats van door ‘binnen’, daar waar alles al is.

Het is interessant te leren zien wat er speelt.

Al van jongs af aan compenseren we: als we krijgen wat we willen zijn we gelukkig. Als we niet krijgen wat we willen zijn we ongelukkig. We worden verdrietig, boos, teleurgesteld.

Petra tekent een figuur met cirkels, de binnenste is onze kern (essentie), die is 100% stilte, liefde, geluk, wijsheid en vrede. Daaromheen ligt ons intellect, daaromheen onze geest/mind en daar omheen ons karakter. Onze geest/mind creëert zo’n 60.000 gedachten per dag.

Leegte is, opgegroeid zijn zonder het besef dat we al gevuld zijn met onze kern(vermogen), onze essentie. De overtuiging dat iemand iets van ons af kan pakken, dat we iets kunnen verliezen of kwijt kunnen raken, maakt ons verdrietig, lokt ons naar buiten (onszelf) waardoor we vermoeid raken.

Geluk = self awareness

Als je je dus niet bewust bent van je kern, van je vermogen, komt de overtuiging dat iemand je iets kan afpakken. Er komt een cyclus van overleving: iemand pakt iets af, je wordt verdrietig, vervolgens boos, en dan angstig. En de cirkel is rond. Dan zitten we in overleving.

95% van de mensen (Mike George) overleeft tegenwoordig, en 5% is zich bewust en is vervuld, verstild. Zij leven in het centrum in het midden van zichzelf en zijn constant in staat andere mensen te dienen en te schenken, omdat ze gevuld zijn en zich bewust van hun aangeboren vermogen, kern, essentie.

Geluk = kracht genereren.

Dit doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Geluk is ook spirituele volwassenheid en intelligentie, en niet kijken naar de zwakte, maar naar de kern. Geluk is overstromend veel.

Geluk = voorbij je capaciteiten (karakter) gaan.

Dit kan omdat we zo’n ongelooflijk groot vermogen hebben.

Hoe verder de avond vorderde hoe meer Petra kon spreken in oneliners, omdat we de basis van waaruit ze vertelt, werkt en leeft, hadden verstaan. Petra: een mens heeft alleen maar zwakheden, omdat-ie zijn ware zelf niet kent.

Als je geen zin meer hebt jezelf af te wijzen, dan heb je naast liefde ook kennis nodig. Kennis van wat (nog) ontbreekt aan zelfkennis. Wanneer je ‘binnen’ bent, gecentreerd leeft, je essentie kent en bent, dan ga je het moeiteloze pad, het pad van Geluk.

Aan het eind zijn we even een minuutje of twee stil geweest, naar binnen gegaan, ons bewust van de kern, essentie en van ons innerlijk vermogen, het bouwmateriaal dat er al is.

Na het stil zijn besluit Petra: je kunt creatief aan het werk gaan met dit bouwmateriaal, door positieve gedachten te hebben, en geen seconde te verspillen, of je kunt er ook sip naast gaan staan kijken. Aan jou de keus.

Meer weten? Petra studeert en doceert bij Brahma Kumaris: www.bksa.org

Geschreven door Nancy Froeling

Boekentip: Geluk? Daar kom ik mijn bed niet voor uit! ISBN 90 325 0870 9

Uitnodiging: Geluk, hoe kun je dit op elk gewenst moment ervaren?

Organisatie door Frans van Mackelenberg met hulp van Koen Jansen en Cleo Kiers

Wij zijn in essentie Geluk – …. en hoe kunnen we dit op elk gewenst moment ervaren?

In de pijler Carriere/Leven wordt deze avond over Geluk gehouden, met gastspreekster Petra van der Beek.

Locatie: Van der Valk, Breukelen

18.00 uur Ontvangst met drankje en Diner

19.15 uur Welkom in de zaal

19.20 uur Inleiding aan de hand van 2 recente artikelen – wat psychologen schrijven over geluk - door Frans van Mackelenberg

19.35 uur Korte voordracht over de 10 liefdesvaten van John Gray – door Cleo Kiers

19.50 uur Geluk – lezing en ervaring, interactie met Petra van der Beek van Brahma Kumaris

21.30 uur Afsluiting met drankje

22.00 uur Einde

Deelname aan de hele avond is gratis als je Bekaderlid bent. Als je komt, graag even aanmelden via info@bekader.nl Tot ziens!

Achtergrondinformatie

Petra van der Beek is student en docent bij Brahma Kumaris Spirituele Academie (www.bksa.org).

Ze geeft lezingen en lessen in Positief Denken en Yoga Meditatie. Het is een ervaring haar te ontmoeten omdat ze zo helder en sprankelend in praktijk brengt wat ze uitlegt.

We zijn in essentie geluk; oh ja, hoe zit dat? En hoe kunnen we dit op elk gewenst ervaren en daardoor in onze kracht en flow blijven? Van harte welkom voor deze ervaring met Petra van der Beek. Er is veel ruimte voor al je vragen en het belooft een interactieve avond te worden.