e-mailing 1, mrt 2009

Nummer 1, maart 2009

Bekader activiteit 15 april in Arnhem:

Zijn we wel zo besluitvaardig? Praktijkonderzoek naar Valkuilen!

Beste Bekaderlid collega,

Graag nodigen we je uit voor de eerstvolgende activiteit op woensdag 15 april a.s. in Arnhem, met als thema Besluitvaardigheid.

‘Je moet voor een bedrijf een vloot nieuwe vrachtwagens aanschaffen. Welk type kies je? Je moet beslissen of je wel of niet investeert in een nieuwe, veelbelovende technologie en zet daarbij misschien je bedrijf op het spel. Wat doe je? Beslissen is soms leuk, soms uitdagend, maar altijd moeilijk. De verschillende argumenten voor en tegen zijn meestal wel op een rijtje te zetten en ook nog wel te kwantificeren. Maar hoe wegen we die voors en tegens tegen elkaar af? Is de veiligheid van de vrachtwagens belangrijker dan de milieubelasting? Zijn de risico’s van de nieuwe technologie belangrijker dan de mogelijke opbrengsten? Of juist andersom?’

Titel: Zijn we wel zo besluitvaardig?

Plaats: Arnhem, nabij station – precieze locatie volgt later

Door: Hans Heerkens, in samenwerking met Carel Daams en Elja Knol

Tijd:     18.00 uur drankje en diner

19.30 - 21.30 uur Workshop

Naborrel

Deelname aan de hele avond is gratis als je Bekaderlid bent. Doe jij ook mee? Geef je dan even op door je naam te mailen naar info@bekader.nl. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van Bekader,

Nancy Froeling, secretaris

www.bekader.nl

Achtergrondinformatie

Hans Heerkens van de faculteit Management & Bestuur van de Universiteit Twente doet al geruime tijd praktijkonderzoek naar hoe mensen in organisatieverband afwegingen maken (hoe zij het relatieve belang van verschillende aspecten (attributen) bij een complexe beslissing bepalen). De resultaten zijn niet alleen verrassend, maar zijn ook veelbelovend om de wijze van afwegen te laten verbeteren.

Hans laat je in deze workshop zelf ervaren wat er gebeurt bij het maken van afwegingen en geeft tips die je direct kunt gebruiken in je praktijk. Interessante onderzoeksresultaten zijn bijvoorbeeld:

-

Afwegingen zijn kennelijk helemaal niet zo hoogstpersoonlijk als vaak wordt gedacht.

-

Zelfs emotionele aspecten worden grotendeels rationeel afgewogen.

-

Waar blijkt het vaak mis te gaan? Jawel, ook bij seniors. In onwetendheid, slordigheid, het niet volgen van de beslistheorie en het opdelen van de beslissing in kleine stukjes.

-

Seniors en experts blijken niet beter dan leken als het om unieke beslissingen gaat. Integendeel soms.

-

Hoe te verbeteren? Onder meer: besef van eigen onwetendheid en slordigheid. En de beslissing zodanig opdelen in kleine deelbeslissingen die je later weer in elkaar kunt passen. De beslistheorie met een korreltje zout nemen maar er waar mogelijk gebruik van maken