Verslag workshop besluitvaardigheid (15 april 2009)

15 april 2009: Zijn we wel besluitvaardig? Praktijkonderzoek naar valkuilen.

Deze bijeenkomst van Bekader bracht niet het gebruikelijke reisje naar Breukelen met zich mee. Als locatie was deze keer Arnhem gekozen. De bijeenkomst vond plaats in Villa Sonsbeek, dat gelegen is in een prachtig park. In de zon genietend van een drankje wachtte men af totdat de andere aangemelde leden zouden arriveren. Het mooie weer gecombineerd met de locatie zorgde direct voor een zeer aangename sfeer. De avond kon niet beginnen zonder een goed gezamenlijk diner. Nadat wij heerlijk gegeten hadden begon het formele programma.

Voordat Hans Heerkens daadwerkelijk kon beginnen aan zijn presentatie was er allereerst nog een korte introductie van Sietie Zuidema door Bekader-bestuurslid Lars Rengersen. Lars en Sietie willen graag de alumni meer betrekken bij de huidige opleiding. Daartoe vragen zij leden of wij mogelijkheden zien voor stages en onderzoeksopdrachten. Tevens zijn zij op zoek naar leden die geïnteresseerd zijn in het geven van een gastcollege. Lars Rengersen is vanuit het bestuur contactpersoon richting de faculteit Management & Bestuur, Sietie Zuidema is de contactpersoon vanuit de faculteit. Hierover staat ook meer in de nieuwsbrief van april.

Na dit korte intermezzo was het dan daadwerkelijk de beurt aan Hans Heerkens. De meeste alumni kennen Hans als docent van de faculteit Management & Bestuur. Hans doet al geruime tijd praktijkonderzoek naar en doceert hoe mensen in organisatieverband afwegingen maken: hoe zij het relatieve belang van verschillende aspecten (attributen) bij een complexe beslissing bepalen. Het is moeilijk om een beslissing te nemen op basis van een aantal zaken, die van belang zijn voor een keuze.

Na een korte inleiding van Hans moesten we toch zelf aan het werk gaan met een praktijkcase. Hoe wegen we het relatieve belang af van veiligheid ten opzichte van passagierscomfort wanneer je een busje voor personenvervoer wilt gaan aanschaffen? Individueel of in groepen werd aan dit vraagstuk gewerkt en de resultaten leverden interessante verschillen op. Deze verschillen waren echter van inhoudelijke aard, ieder persoon heeft namelijk zijn eigen attributen meegenomen in de relatieve afweging. Bij de tweede opdracht werden we geacht om de attributen die meespelen in de afweging van het relatieve belang in kaart te brengen. Het kan namelijk best zijn dat een attribuut voortkomt uit dezelfde bron of dat een attribuut totaal niet meespeelt, omdat er andere attributen zijn die hetzelfde bedoelen. Het maken van een zogenaamde cognitieve kaart helpt om deze causale verbanden te ontdekken.

Gedurende de avond was er veel humor van onze spreker. Aangezien Hans ook een expert is op het gebied van de luchtvaart zijn meerdere beslissingen ten aanzien van de JSF besproken. Helaas hadden we deze keer niet de kans op er helemaal op in te gaan, maar wellicht zou dit een volgende keer kunnen?

Tot slot vond Hans veel gehoor voor zijn oproep om mee te werken aan zijn praktijkonderzoek voor afwegingsprocessen. Meer informatie over Hans: http://www.mb.utwente.nl/ompl/staff/Heerkens/

Elja Knol en Carel Daams