11 mrt 2009: ALV

11 mrt Algemene Ledenvergadering Bekader

Op 11 maart vindt in Breukelen de ALV van Bekader plaats. Naast het officiële / zakelijke gedeelte zal Nancy Froeling ook een presentatie verzorgen over Geluk en Gezondheid, vanuit de relatie tussen bewustzijn en fysieke lichaam, en wat je symptomen je heel precies vertellen over wat niet helder is in je bewustzijn over je eigen leven. Gratis voor Bekaderleden. Graag aanmelden als je komt via info@bekader.nl