11 apr 2008: Uitreiking Bekader scriptieprijs 2007

Uitreiking Bekaderscriptieprijs 2007

De inschrijving is inmiddels ruimschoots gesloten en de jury is aan de slag om de scripties die meedingen naar de Bekaderscriptieprijs 2007 te beoordelen.

De jury bestaat dit jaar uit:

·

Ir. Jos Casparie, beoordelaar, vertegenwoordiger van de maatschappij/alumni

·

Prof.mr.drs. Jacques Troch, beoordelaar, vertegenwoordiger van de faculteit

·

Ir. Annemien Pullen, beoordelaar, winnares Bekaderscriptieprijs 2006

·

Ir. Swibert Dechesne, beoordelaar, vertegenwoordiger van bestuur Bekader

·

Ir. Edwin van der Steeg, voorzitter jury Bekaderscriptieprijs 2007

De scriptieprijs zal worden uitgereikt op vrijdag 11 april omstreeks 17:00 uur in de oude Zilverlingbibliotheek op de Universiteit Twente. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Meld je aan via info@bekader.nl.