11 feb 2008: Opening Lustrumjaar - diner Oud Bestuursleden

Opening Lustrumjaar, Reünie Diner Oud-bestuursleden Bekader.

Op 11 februari kwamen 25 oud-bestuursleden naar Breukelen voor de opening van het feestelijke lustrumjaar 2008. Van bijna alle besturen sinds 1985 waren vertegenwoordigers aanwezig, die naast de feestelijkheden aan het werk gezet zijn. Dit resulteerde een korte voordrachten van opeenvolgende voorzitters die vertelde hoe Bekader ontstaan, wat de activiteiten waren in elke levensfase van Bekader, dat de Bekaderscriptieprijs ontstond en het Bekaderjaarboek.

Hun verhalen zijn opgetekend en het is onze bedoeling dat ieder verhaaltje verder wordt aangevuld door die besturen zelf zodat de historie van Bekader niet verloren gaat. Aangevuld met enige foto’s uit die tijd, hopen wij deze geschiedenis van Bekader op onze website te krijgen. Je hoort er meer van!