11 nov 2008: extra ALV, benoeming secretaris

extra ALV op 11 nov 2008: benoeming Nancy Froeling als Secretaris

Beste Bekaderlid collega,

Op de avond waarop Dirk van Slooten ons gaat meenemen in de wereld van LNG, trappen we af met een korte Algemene Ledenvergadering. Het enige agendapunt van deze ALV is de benoeming van onze nieuwe secretaris Nancy Froeling.

Tevens vindt deze avond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Een ieder is hiervoor van harte uitgenodigd te komen. Het bestuur werkt momenteel hard aan de voorbereidingen van deze vergadering, die voorafgaand aan de bijeenkomst over duurzame energie plaats vindt.

Plaats: Breukelen, motel Van der Valk – afslag 5 langs de A2.

Titel: Project management van een Liquified Natural Gas terminal in NW Europe

Door: Dirk van Slooten

Tijd:     18.00 uur drankje en diner

20.00 uur (korte) ALV – benoeming nieuwe secretaris

20.10 uur start presentatie Dirk van Slooten

Heb je je nog niet aangemeld en tijd en zin hierbij aanwezig te zijn? Geef je dan even op door je naam te mailen naar info@bekader.nl.

Graag tot ziens op dinsdag 11 november!

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van Bekader,

Nancy Froeling

kandidaat secretaris

www.bekader.nl