e-mailing 13, dec 2008

Nummer 13, eind december 2008

Bedankt voor 2008!

Het beste voor 2009! à Nieuwjaarsbijeenkomst 19 januari 2009

Beste Bekaderlid collega,

Graag wensen we je heel fijne feestdagen toe, veel geluk en gezondheid deze feestdagen en voor het nieuwe jaar 2009! Bedankt voor de ontmoetingen en jouw bijdrage aan Bekader in 2008.

En: van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst die we op 19 januari houden.

We kijken uit naar 2009! Kijk jij met ons mee?

Vanuit onze kernwaarden, veiligheid à verbinding à samenwerking hebben we de volgende missie geformuleerd

We willen een vereniging zijn die een veilig thuis biedt, dat mogelijk is vanuit de gemeenschappelijke studietijd die we als alumni hebben gehad op de UT. Vanuit de veilige basis kunnen we verbinding creëren door het faciliteren van activiteiten binnen de 5 pijlers van Bekader. Deze beiden vormen een goede basis en mogelijkheid tot samenwerking.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst willen we onze activiteitenkalender voor 2009 interactief opstellen, met graag jouw inbreng daarbij! Je bepaalt dus zelf mede het aanbod van Bekader in 2009.

De vijf basis pijlers van Bekader zijn:

1.

Vakinhoudelijk

2.

Carrière / leven

3.

Bedrijfsbezoeken

4.

Netwerken

5.

1 op 1 ondersteuning

Ieder van de sessies het komende jaar zal gebaseerd zijn op één van deze pijlers. De invulling is echter geheel aan jullie. Dit hangt af van vraag en aanbod, voor en door Bekaderleden.

Om alvast op te warmen ter voorbereiding op de nieuwjaarsbijeenkomst, starten we nu al met een online discussie/peiling op LinkedIn binnen de Bekader groep: http://www.linkedin.com/groups?gid=40864

Ook willen we tijdens de avond even tijd besteden aan een verdere toekomst van Bekader dan alleen 2009. De faculteit Management & Bestuur is in de afgelopen jaren in structuur gewijzigd. Wij willen op de juiste manier meebewegen en onze ideeën graag spiegelen aan die van jou.

Titel: Nieuwjaarsbijeenkomst

Plaats: Breukelen, motel Van der Valk – afslag 5 langs de A2

Door: Bestuur en leden

Tijd:     18.00 uur drankje en diner

20.00 uur interactieve sessie waarin we samen het Activiteitenprogramma 2009 invullen

22.00 uur einde

Deelname aan de hele avond is gratis als je Bekaderlid bent.

Doe jij ook mee? Geef je dan even op door je naam te mailen naar info@bekader.nl.

Graag tot ziens. Voor nu nogmaals fijne feestdagen en goede jaarwisseling gewenst!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Bekader,

Edwin van der Steeg Voorzitter

Nancy Froeling Secretaris

Swibert Dechesne Penningmeester

Marco Bom Webmaster

Lars Rengersen Aankomend bestuurslid

www.bekader.nl