e-mailing 7, mei 2008

Nummer 7, mei 2008

Extra aankondiging ‘Arbeidsparticipatie: ook voor Abraham en Sarah?’

20 mei – meld je NU aan!

De avond is kosteloos voor Bekaderleden en vindt plaats in Breukelen, motel Van der Valk, afslag 5 langs de A2. Geïnteresseerd? Meld je aan via info@bekader.nl Hieronder volgt een toelichting op het boeiende programma.

Zoals in de voorgaande berichten is aangegeven staat op deze avond de positie van de oudere werknemer binnen het arbeidsproces centraal. Over die positie wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken. In bepaalde sectoren dreigt een groot tekort aan werknemers te ontstaan door de beperkte instroom van jongeren. Daarom blijft het verbazingwekkend dat er nog steeds een afwerende houding bestaat ten aanzien van oudere werknemers. In hoeverre spelen vooroordelen hierbij een rol ? Hoe blokkerend zijn ‘verworven rechten’? Wat ontbreekt er aan stimuleringsmaatregelen?

En hoe raakt dat jou, als lid van Bekader en waarschijnlijk nog actief in het arbeidsproces ? Hoe herplan je, als werknemer, je eigen carrière in het vooruitzicht dat ‘met pensioen gaan’ wel eens wat verder weg zou kunnen liggen dan je tot dusverre voor ogen had ? Of wat moet je, als werkgever, met al die ‘grijze muizen’ die je binnenkort niet meer via een VUT-regeling kan laten afvloeien?

Een partij die op dit gebied een uitgebreide kennis heeft opgebouwd is het Expertisecentrum LEEFtijd (www.leeftijd.nl). We hebben het Expertisecentrum bereid gevonden om die kennis met ons te delen.

Dorinde Brands zal een presentatie verzorgen waarin de arbeidsparticipatie van ouderen vanuit verschillende kanten zal worden belicht. Naar aanleiding van die presentatie wordt een case gepresenteerd die door de aanwezigen zal worden uitgewerkt. Bij die uitwerking wordt aandacht besteed aan de ‘3 O’s’ die uit de Verkenning Levensloop van het tweede paarse kabinet naar voren zijn gekomen als knelpunten:

·

Overbelasting in de middenfase

·

Onderbenutting in de seniorfase

·

Onderhoud voor alle leeftijden

De uitwerkingen van de case worden gepresenteerd en met elkaar vergeleken. Daarbij zal Dorinde deskundig commentaar leveren.

Op hoofdlijnen is de avond als volgt opgebouwd:

18:00 – 18:30 Ontvangst met een drankje

18:30 – 19:00 Presentatie door Dorinde Brands

19:00 – 19:30 Voorgerecht

19:30 – 19:45 Presentatie case, indeling groepen, uitdelen opdrachten

19:45 – 20:30 Hoofdgerecht. Tijdens het eten kunnen de groepen de opdracht voorbespreken

20:30 – 21:00 Uitwerking opdracht per groep
Voorbereiden presentatie per groep onder het genot van een kopje koffie of thee

21:00 – 21:30 Presentatie van de uitwerkingen

21:30 – 22:00 Nabespreking van de uitwerkingen

Hou onze e-mailings en nieuwsbrieven in de gaten, kijk op www.bekader.nl voor het laatste nieuws.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons op info@bekader.nl!

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

namens het bestuur van Bekader,

Ir. Edwin van der Steeg, voorzitter

Ir. Swibert Dechesne, penningmeester

Ir. Lilian Hupkens, lustrumsymposiumcommissie

Ir. Marco Bom, webmaster