e-mailing 5, apr 2008

Nummer 5, april 2008

Geachte collega,

Voor je ligt de 5e e-Nieuws van Bekader. De maand april belooft een drukke maand te worden volop activiteiten voor en door Bekaderleden. We zijn erg trots op onze activiteiten en actieve, betrokken leden. Meld je aan via info@bekader.nl en lees verder of scroll door voor de volgende onderwerpen:

1. Winnaar Bekaderscriptieprijs 2007 is bekend! – uitreiking prijs op 11 april

2. Bijeenkomst ‘Succesvol organiseren van Innovatie’ – 17 april

3. Workshop ‘Jezelf zijn, jezelf presenteren’ – 23 april

4. Bijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie: ook voor Abraham en Sarah?’ – 20 mei

5. Oproep van derden

Groeten en tot ziens bij Bekader!

Edwin van der Steeg, voorzitter

1. Winnaar Bekaderscriptieprijs 2007 is bekend! – uitreiking prijs op 11 april

De afgelopen weken is de jury druk aan de slag geweest met de beoordeling van de aangemelde scripties. Afgelopen vrijdag is het eindoordeel geveld en de winnaar bekend geworden.

And the winner is…

Tim Postema met zijn scriptie getiteld ‘Developing integrated solutions at Siemens Medical Solutions, the product-service-transition’

De scriptieprijs zal a.s. vrijdag 11 april omstreeks 18:00 uur aan Tim worden uitgereikt in gebouw De Spiegel (het oude BB-gebouw) op de Universiteit Twente. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Meld je aan via info@bekader.nl.

2. Bijeenkomst ‘Succesvol organiseren van Innovatie’ – 17 april

Innovatie is een containerbegrip geworden. Iedereen verstaat er wat anders onder, maar velen zijn het er wel over eens dat innoveren een frustrerende bezigheid is.

Innovatieprojecten duren te lang, kosten teveel en leveren te weinig op. Onder het motto “Niet een baanbrekend idee, maar de aanpak bepaalt het succes” geeft Frank Sanders graag de visie van Freshlane Consultants op het succesvol organiseren van Innovatie. Ondersteund door de managementliteratuur en praktijkvoorbeelden uit met name de FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Industrie passeren de valkuilen op zowel bestuurlijk/managerial als op uitvoerend niveau.

We willen de sessie ook gebruiken om de vertaling te maken naar dagelijkse praktijk van de deelnemers waarbij iedereen zijn of haar eigen ervaringen kan inbrengen.Dus het wordt een interactieve en leerzame avond!

Locatie: motel Breukelen, langs de A2. We starten vanaf 18:00 uur. Meld je aan via info@bekader.nl.

3. Workshop ‘Jezelf zijn, jezelf presenteren’ – 23 april

Vorig jaar kwam het onderwerp “jezelf verkopen / jezelf presenteren” op de Nieuwjaarsbijeenkomst naar voren als het meest gewenste onderwerp. Daarom heeft het Bestuur hier speciaal een workshop voor laten ontwerpen, iets dat uitgebreider is dan alleen een avondbijeenkomst.

Dit past in een van de 5 pijlers van Bekader, de pijler van “Ondersteuning functioneren, loopbaan” naast de pijlers bedrijfsbezoeken, inhoudelijke avondbijeenkomsten, netwerken, en de pijler in ontwikkeling, mentorschap en coaching. Bekader wil geen herhaling presenteren van wat je elders al kunt kopen of volgen, vandaar dat wij naar een fundamentelere benadering van “jezelf presenteren” hebben laten ontwikkelen.

Wij hebben professionals voorgelegd dat wij iets oorsponkelijks wilden en ook iets dat fundamenteler het “jezelf presenteren” ondersteunt. Wij zijn terechtgekomen bij twee professionals die bezig zijn met podiumkunsten, een regisseur en een zangpedagoog. Drs. Annelene Schumacher-Linteloo studeerde Theaterwetenschappen en is in haar dagelijks leven regisseur, dramadocente en schrijft ook toneelstukken. Susanne Nehring studeerde in Duitsland voor muzieklerares, volgde in Rotterdam aan het Conservatorium de opleiding Zang/Moderne Muziek en deed stages in de Verenigde Staten. Zij geeft les aan mensen van alle leeftijden, individuen en groepen en noemt haar cursussen Stem Expressie.

Samen hebben zij in overleg met Lilian Hupkens een workshop ontworpen waarin op een speelse manier wordt gewerkt aan het versterken van je repertoire qua beweging en qua stem. Niet nieuwe trucjes aanleren maar uitgaan van wie je bent, wat er al in je zit zonder dat je het misschien weet, het uitproberen van nieuwe zaken en kijken wat je bevalt. Beiden werken met volwassenen en ook al zijn de oefeningen speels en ontspannen, het is wel serieus werk.

De workshop is op woensdag 23 april, van 13:30 tot 21:00 inclusief een 3-gangenmaaltijd en pauzes. De locatie is in het oude schoolgebouw van Zoetermeer, nu prachtig gerenoveerd en omgetoverd in een restaurant met zalen, De Pasta Company aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. Van de 20 beschikbare plaatsen zijn reeds 12 bezet, dus er is nog plaats voor acht deelnemers. Deelname is gratis voor Bekaderleden. Meld je aan via info@bekader.nl. Daarna krijgen de deelnemers meer gedetailleerde informatie over de route en het programma.

4. Bijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie: ook voor Abraham en Sarah?’ – 20 mei

Twee uitspraken in recente publicaties:

·

De arbeidsdeelname van ouderen (55-64 jaar) steeg vanaf 1996 continu. In dat jaar bedroeg hun nettoparticipatie 26%, in 2006 is zij opgelopen tot 42%. (SCP, 2007)

·

Voor werklozen die ouder zijn dan 55 jaar is het bijna onmogelijk om nog aan het werk te komen. Slechts drie procent van de werkloze 55-plussers is na een jaar weer aan het werk. (ArboUnie, 2008. N.a.v. recent onderzoek TNO/UWV).

Tegenstrijdig of niet? Feit is wel dat arbeidsparticipatie voor ouderen sterk in de belangstelling staat bij de overheid. Gaan wij, leden van Bekader, er wat van merken ? Die kans is aanwezig, zeker als je rond je 55e je schaapjes nog niet op het droge hebt. We willen deze avond stil staan bij de ontwikkelingen op dit gebied.

Een deel van de avond wordt gereserveerd voor informatieoverdracht, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie. Daarna mogen de aanwezigen zelf met het onderwerp aan de slag. Vanuit vier verschillende gezichtspunten (die van werknemer, leidinggevende, ondernemer, beleidsmaker) worden risico’s geïnventariseerd en worden ideeën gelanceerd om die risico’s te beperken.

Zo kan de “werknemer” zich de vraag stellen: loop ik risico’s als ik na mijn 50e een sabbatical wil opnemen of van baan wil wisselen ? Welke risico’s zijn dat ? En wat kan ik doen om die risico’s te beperken ?

Vervolgens worden alle ideeën naast elkaar gezet en wordt bekeken in hoeverre die elkaar versterken of juist verzwakken. De verwachting is dat alle aanwezigen aan het eind van de avond een breder inzicht hebben gekregen in de mogelijke ontwikkelingen rond hun persoonlijke arbeidsparticipatie.

Locatie voor deze avond is motel Breukelen, aan de A2. We beginnen vanaf 18:00 uur. Je kunt je nu al aanmelden via info@bekader.nl. Wil je meedenken en doen met Eelco? Laat het ook weten!

5. Oproep van derden

De rubriek “Oproep van derden” is speciaal opgenomen voor niet-Bekaderleden die graag iets willen melden (al dan niet tegen betaling en passend in het beleid van Bekader) aan onze leden.

Vellekoop & Meesters zoekt adviseurs

Vellekoop & Meesters is een groeiend adviesbureau dat zich richt op organisatieveranderingen waar informatiehuishouding een belangrijke rol in speelt. Wij ontwikkelen innovatieve bedrijfsmodellen en besturingsconcepten (businessarchitectuur), analyseren en ontwerpen informatiehuishoudingen (informatiearchitectuur) en ontwerpen functionele applicatieportfolio (applicatiearchitectuur). Onze klanten zijn voornamelijk (semi-)overheidsinstellingen met een zwaartepunt in de agrofoodsector. Daarnaast werken wij bijvoorbeeld voor onderwijsinstellingen, de havensector en financiële organisaties. Steeds vaker zijn wij betrokken in ketentrajecten, waarbij verschillende publieke en private organisaties processen willen verbeteren door informatie te delen en verrijken.

Adviseurs van Vellekoop & Meesters hebben een academisch werk- en denkniveau en een achtergrond op het raakvlak van Business & IT. Wij zijn een hecht team met weinig hiërarchie, waarbij medewerkers elkaar professioneel stimuleren en ondersteunen. Onze adviseurs werken over het algemeen aan verschillende opdrachten tegelijkertijd en in wisselende rollen (informatieanalist, methodisch begeleider, informatiearchitect, projectleider, programmamanager, interim manager). Vellekoop & Meesters werkt tevens met een selecte groep freelancers.

Ben je geïnteresseerd in ons? Kijk dan op de website (www.vm-advies.nl) of neem contact op met de Jessica de Man (HR-manager) via HRM@vm-advies.nl of tel. 06 11 16 11 11.

Tot slot

Hou onze e-mailings en nieuwsbrieven in de gaten, kijk op www.bekader.nl voor het laatste nieuws.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons op info@bekader.nl!

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

namens het bestuur van Bekader,

Ir. Edwin van der Steeg, voorzitter

Ir. Swibert Dechesne, penningmeester

Ir. Lilian Hupkens, lustrumsymposiumcommissie

Ir. Marco Bom, webmaster