e-mailing 3, mrt 2008

Speciale Lustrum editie voor alle alumni TBK Nummer 3, maart 2008

Prof. Manfred Kets de Vries opent het Bekader Lustrumsymposium!

Geachte collega,

Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat ons symposium goed op stoom ligt!

Zoals je weet bestaat Bekader dit voorjaar 25 jaar! Dit wordt gevierd door een Symposium met als thema “Bedrijfskunde, onmisbare schakel in een complexe wereld”.

Wij zij heel trots en heel blij dat de internationaal bekende prof. Manfred Kets de Vries toegezegd heeft ons symposium te openen. Manfred Kets de Vries is een Nederlander en geldt als een van de absolute toppers in de internationale wereld van management. Velen van jullie zullen zijn werk kennen en/of zijn boeken in je boekenkast hebben staan.

Kets de Vries studeerde economie en psychologie in Amsterdam en eenmaal in de Verenigde Staten volgde hij in Canada de opleiding tot psychoanalyticus. Hij promoveerde in Harvard en werd daar ook hoogleraar. De twee werelden van managementwetenschappen en de psychoanalyse verenigde hij in zijn eerste boek “Raadsels in organisaties, een klinische blik op managers”. Daarin lichtte hij toe hoe personen op top posities in het bedrijfsleven psychisch ongezond (kunnen) worden, en hoe de pathologie van leiders vervolgens doorwerkt in hun organisaties. Kets de vries heeft vele boeken geschreven die sterk gericht zijn op het onderwerp “Leiderschap”. Kets de Vries is thans hoogleraar bij INSEAD in Frankrijk. (Wil je meer weten over zijn boeken, Google dan op zijn naam).

Hoe ziet het symposium er verder uit?

Er zijn 3 sessies met telkens 8 – 10 presentaties parallel aan elkaar, één vóór de lunch en twee sessies na de lunch. Iedereen kan op deze manier zijn/haar eigen dagprogramma samenstellen al zal de keus af en toe moeilijk zijn, zó interessant zijn de sessies die door collega’s voorgesteld zijn.

Het symposium eindigt met een borrel. De faculteit Management en Bestuur sponsort dit symposium waardoor de prijs laag kan blijven.

Na het symposium en na de borrel is er de mogelijkheid om facultatief deel te nemen aan een Reüniediner in de Faculty Club, vroeger bekend als de Boerderij.

Wij verwachten dat het totale programma medio maart al op de website www.bekader.nl te zien is. Ook ontvangen alle alumni medio maart een uitnodiging voor het symposium, vergezeld van het programmaoverzicht en aanwijzingen voor de inschrijving.

NOTA BENE: Op dit moment loont het zich om na te gaan of je Bekaderlid bent of niet.

Onze leden hebben een aantal voordelen!

1. Bekaderleden betalen een lagere toegangsprijs voor het symposium.

2. Er geldt een maximum van 300 deelnemers voor het symposium en Bekaderleden hebben voorrang mocht het aantal deelnemers de 300 overschrijden.

3. In de tweede helft van jaar zijn er vier avondbijeenkomsten van Bekader waarbij de 4 meest gewilde presentaties herhaald zullen worden in de vorm van een avondvullend programma, inclusief een diner.

Iedereen die nu lid wordt van Bekader krijgt alle bovenstaande voordelen van het lidmaatschap en is voordeliger uit. Wij vragen dan wel om bij je lidmaatschapsaanvraag een machtiging te geven voor de contributie-inning. Omdat wij een vrijwilligersbestuur zijn scheelt een machtiging ons zoveel werk dat een korting geldt van 5 euro per jaar op het contributiegeld.

Het aanmeldingsformulier voor het Bekaderlidmaatsschap is te downloaden op www.bekader.nl

Vriendelijke groeten,

Ir. Edwin van der Steeg, voorzitter

Namens Bekader

Ir. Lilian A.J. Hupkens MPC, voorzitter

Namens de Bekader Lustrumsymposiumcommissie