e-mailing 2, feb 2008

Nummer 2, februari 2008

Geachte collega,

Voor je ligt de 2e e-Nieuws van Bekader. Aan mij de eer om fantastisch nieuws aan te kondigen, namelijk dat Manfred Kets de Vries het symposium opent! Verderop in deze e-Nieuws lees je meer. Dat is niet het enige goede nieuws. Ook naar het symposium toe hebben we inmiddels ons programma rond gekregen met diverse workshops, lezingen en de uitreiking van de Bekaderscriptieprijs 2007. Kortom: hier spreekt een uitermate tevreden voorzitter die erg trots is op ‘zijn cluppie!’

Lees verder of scroll door voor de volgende onderwerpen:

1. Manfred Kets de Vries opent het Bekader Lustrumsymposium! – 19 juni

2. Bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen’ en Algemene Vergadering – 27 maart

3. Uitreiking Bekaderscriptieprijs 2007 – 11 april

4. Bijeenkomst ‘Succesvol organiseren van Innovatie’ – 17 april

5. Workshop ‘Jezelf zijn, jezelf presenteren’ – 23 april

6. Bijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie: ook voor Abraham en Sarah?’ – 20 mei

7. Verslag opening lustrumjaar, reüniediner oud-bestuursleden Bekader

8. Agenda eerste half jaar op een rij

Groeten en tot ziens bij Bekader!

Edwin van der Steeg, voorzitter

1. Manfred Kets de Vries opent het Bekader Lustrumsymposium! – 19 juni

In april 2008 bestaat Bekader 25 jaar! Dit wordt gevierd door een Symposium met als thema “Bedrijfskunde, onmisbare schakel in een complexe wereld”, dóór en voor bedrijfskundigen.

Wij zij heel trots op onze keynote speaker die het Symposium zal openen, prof. Manfred Kets de Vries. Manfred Kets de Vries is een Nederlander en geldt als een van de absolute toppers in de internationale wereld van management. Hij wordt over de hele wereld uitgenodigd voor seminars, opleidingen, en voordrachten door overheden, organisaties van managers en universiteiten. Dat hij naar het Bekadersymposium komt is te danken aan de goede relatie die Kets de Vries in het verleden had met prof. Jan Kreiken en in het heden met de voorzitter van de Lustrumsymposiumcommissie.

Kets de Vries studeerde economie en psychologie in Amsterdam en eenmaal in de Verenigde Staten volgde hij in Canada de opleiding tot psychoanalyticus. Die twee werelden verenigde hij in zijn eerste boek “Raadsels in organisaties, een klinische blik op managers”. Daarin lichtte hij toe hoe personen op top posities in het bedrijfsleven psychisch ongezond (kunnen) worden, en hoe de pathologie van leiders vervolgens doorwerkt in hun organisaties. Daarna heeft hij vele boeken geschreven die dit onderwerp verder uitdiepte, en heeft hij zich sterk gericht op het onderwerp “Leiderschap”. Hij was jarenlang hoogleraar in Harvard en is nu hoogleraar bij INSEAD in Frankrijk. (Wil je meer weten over zijn boeken, google dan op zijn naam).

Dat hij naar Twente komt speciaal voor ons lustrum biedt aan Bekaderleden een unieke kans om nader kennis te maken met deze fascinerende persoon en zijn denkbeelden, kennis en ervaring.

Onze oproep onder alumni voor voorstellen heeft geleid tot meer dan 30 inzendingen en niet alleen de kwantiteit is zeer bevredigen, ook over de inhoud was de Lustrumsymposiumcommissie zéér te spreken. Na de keynote speaker zijn er op die dag 3 sessies waarin telkens 8 – 10 voordrachten parallel aan elkaar plaatsvinden. De symposiumdeelnemer kan dus drie keer kiezen waar hij/zij naar toe wil, een individueel programma maken uit een breed aanbod.

Iedere parallessessie wordt gefaciliteerd door een Bekaderlid of oud-bestuurders, die op dit moment benaderd worden. Zodra de match gemaakt is tussen presentatie en facilitator is het symposiumprogramma rond.

Het symposium eindigt met een borrel en daarna is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een reüniediner in de Faculty Club, vroeger bekend als de Boerderij.

Wij verwachten dat het totale programma als concept begin maart al op de website www.bekader.nl te zien is. Medio maart wordt de uitnodiging voor het symposium vergezeld van het symposiumprogramma naar alle alumni verstuurd. Ook de inschrijving begint dan.

Er geldt een maximum van 300 deelnemers voor het symposium en Bekaderleden gaan voor. Dat betekent dat een Bekaderlid minder betaalt voor het symposium én voorrang heeft boven niet-Bekaderleden, mocht het aantal van 300 deelnemers overschreden worden. Reden dus om tijdig er voor te zorgen dat je òf alsnog Bekaderlid wordt òf je contributie hebt betaald.

In de tweede helft van jaar zijn er vier avondbijeenkomsten van Bekader. Wij denken dat er vast en zeker bepaalde presentaties zijn die iedereen had willen bijwonen en wij zullen die presentatoren uitnodigen om van hun presentatie een avondvullend programma te maken. Hierbij geldt weer dat deze bijeenkomsten bedoeld zijn voor leden van Bekader, dus nog meer inhoud en voordeel voor je lidmaatschap.

2. Bijeenkomst ‘Duurzame energie’ en Algemene Vergadering – 27 maart

Duurzame energie is hot en booming en deze sterke groeimarkt biedt uitgelezen mogelijkheden om op commerciële basis te werken aan een duurzame toekomst. Mark Joenje zal tijdens de Bekader bijeenkomst de activiteiten van Econcern (www.econcern.nl) presenteren.

Econcern is wereldwijd het grootste en meest diverse bedrijf op het gebied van duurzame energie en energiebesparing en heeft als missie: “A sustainable energy supply for everyone”. Jullie zullen hiervan spectaculaire voorbeelden zien. In de bijeenkomst wordt een actieve bijdrage van de deelnemers verwacht. Suggesties om specifieke onderwerpen of cases mbt duurzame energie te behandelen zijn zeer welkom. Stuur ze naar info@bekader.nl, dan zorgen wij dat het bij Mark terecht komt.

Tevens vindt deze avond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Een ieder is hiervoor van harte uitgenodigd te komen. Het bestuur werkt momenteel hard aan de voorbereidingen van deze vergadering, die voorafgaand aan de bijeenkomst over duurzame energie plaats vindt. We starten vanaf 18:00 met ontvangst en diner(buffet). Om ca. 20:00 starten we met het inhoudelijke deel over duurzame energie. Meld je aan via info@bekader.nl.

3. Uitreiking Bekaderscriptieprijs 2007 – 11 april

De inschrijving is inmiddels ruimschoots gesloten en de jury is aan de slag om de scripties die meedingen naar de Bekaderscriptieprijs 2007 te beoordelen. De jury bestaat dit jaar uit:

·

Ir. Jos Casparie, beoordelaar, vertegenwoordiger van de maatschappij/alumni

·

Prof.mr.drs. Jacques Troch, beoordelaar, vertegenwoordiger van de faculteit

·

Ir. Annemien Pullen, beoordelaar, winnares Bekaderscriptieprijs 2006

·

Ir. Swibert Dechesne, beoordelaar, vertegenwoordiger van bestuur Bekader

·

Ir. Edwin van der Steeg, voorzitter jury Bekaderscriptieprijs 2007

De scriptieprijs zal worden uitgereikt op vrijdag 11 april omstreeks 17:00 uur in de oude Zilverlingbibliotheek op de Universiteit Twente. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Meld je aan via info@bekader.nl.

4. Bijeenkomst ‘Succesvol organiseren van Innovatie’ – 17 april

Innovatie is een containerbegrip geworden. Iedereen verstaat er wat anders onder, maar velen zijn het er wel over eens dat innoveren een frustrerende bezigheid is.

Innovatieprojecten duren te lang, kosten teveel en leveren te weinig op. Onder het motto “Niet een baanbrekend idee, maar de aanpak bepaalt het succes” wil Frank Sanders graag de visie van Freshlane Consultants op het succesvol organiseren van Innovatie geven. Ondersteund door de managementliteratuur en praktijkvoorbeelden uit met name de FMCG Industrie (Fast Moving Consumer Goods) passeren de valkuilen op zowel bestuurlijk/managerial als op uitvoerend niveau.

We willen de sessie ook gebruiken om de vertaling te maken naar dagelijkse praktijk van de deelnemers waarbij iedereen zijn of haar eigen ervaringen kan inbrengen.Dus het wordt een interactieve en leerzame avond!

Locatie: motel Breukelen, langs de A2. We starten vanaf 18:00 uur. Meld je aan via info@bekader.nl.

5. Workshop ‘Jezelf zijn, jezelf presenteren’ – 23 april

Vorig jaar kwam het onderwerp “jezelf verkopen” / “jezelf presenteren” op de Nieuwjaarsbijeenkomst naar voren als het meest gewenste onderwerp. Daarom heeft het Bestuur zich voorgenomen om hier een workshop voor te laten ontwerpen, iets dat uitgebreider is dan alleen een avondbijeenkomst.

Dit past in een van de 5 pijlers van Bekader, de pijler van “Ondersteuning functioneren, loopbaan” naast de pijlers bedrijfsbezoeken, inhoudelijke avondbijeenkomsten, netwerken, en de pijler in ontwikkeling, mentorschap en coaching. Bekader wil geen herhaling presenteren van wat je elders al kunt kopen of volgen, vandaar dat wij naar een fundamentelere benadering van “jezelf presenteren” hebben laten ontwikkelen.

Wij hebben professionals voorgelegd dat wij iets origineels wilden en ook iets dat fundamenteler het “jezelf presenteren” ondersteunt. Wij zijn terechtgekomen bij twee docentes die professioneel bezig zijn met podiumkunsten, een regisseur en een zangpedagoog. Drs. Annelene Schumacher-Linteloo studeerde Theaterwetenschappen en is in haar dagelijks leven regisseur, dramadocente en schrijft ook toneelstukken. Susanne Nehring studeerde in Duitsland voor muzieklerares, volgde in Rotterdam aan het Conservatorium de opleiding Zang/Moderne Muziek en deed stages in de Verenigde Staten. Zij geeft les aan mensen van alle leeftijden en noemt haar cursus Stemvorming.

Samen hebben zij in overleg met Lilian Hupkens een workshop ontworpen waarin op een speelse manier wordt gewerkt aan het versterken van je repertoire qua beweging en qua stem. Niet nieuwe trucjes aanleren maar uitgaan van wie je bent, wat er al in je zit zonder dat je het misschien weet, het uitproberen van nieuwe zaken en kijken wat je bevalt. Beiden werken met volwassenen en ook al zijn de oefeningen speels en ontspannen, het is wel serieus werk. Dit wordt verder uitgewerkt in e-mailings en nieuwsbrieven.

De workshop staat gepland voor 23 april. De tijd is 13:30 tot 21:00 inclusief een maaltijd en pauzes. De plaats is Zoetermeer en de locatie is De Graanschuur, een cultureel centrum in de oude dorpskern van Zoetermeer. Er is plaats voor maximaal 20 personen en deelname is gratis voor Bekaderleden. Meld je aan via info@bekader.nl.

6. Bijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie: ook voor Abraham en Sarah?’ – 20 mei

Twee uitspraken in recente publicaties:

·

De arbeidsdeelname van ouderen (55-64 jaar) steeg vanaf 1996 continu. In dat jaar bedroeg hun nettoparticipatie 26%, in 2006 is zij opgelopen tot 42%. (SCP, 2007)

·

Voor werklozen die ouder zijn dan 55 jaar is het bijna onmogelijk om nog aan het werk te komen. Slechts drie procent van de werkloze 55-plussers is na een jaar weer aan het werk. (ArboUnie, 2008. N.a.v. recent onderzoek TNO/UWV).

Tegenstrijdig of niet? Feit is wel dat arbeidsparticipatie voor ouderen sterk in de belangstelling staat bij de overheid. Gaan wij, leden van Bekader, er wat van merken ? Die kans is aanwezig, zeker als je rond je 55e je schaapjes nog niet op het droge hebt. We willen deze avond stil staan bij de ontwikkelingen op dit gebied.

Een deel van de avond wordt gereserveerd voor informatieoverdracht, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie. Daarna mogen de aanwezigen zelf met het onderwerp aan de slag. Vanuit vier verschillende gezichtspunten (die van werknemer, leidinggevende, ondernemer, beleidsmaker) worden risico’s geïnventariseerd en worden ideeën gelanceerd om die risico’s te beperken.

Zo kan de “werknemer” zich de vraag stellen: loop ik risico’s als ik na mijn 50e een sabbatical wil opnemen of van baan wil wisselen ? Welke risico’s zijn dat ? En wat kan ik doen om die risico’s te beperken ?

Vervolgens worden alle ideeën naast elkaar gezet en wordt bekeken in hoeverre die elkaar versterken of juist verzwakken. De verwachting is dat alle aanwezigen aan het eind van de avond een breder inzicht hebben gekregen in de mogelijke ontwikkelingen rond hun persoonlijke arbeidsparticipatie.

Locatie voor deze avond is motel Breukelen, aan de A2. We beginnen vanaf 18:00 uur. Je kunt je nu al aanmelden via info@bekader.nl. Wil je meedenken en doen met Eelco? Laat het ook weten!

7. Verslag opening lustrumjaar, reüniediner oud-bestuursleden Bekader

Op 11 februari kwamen 25 oud-bestuursleden naar Breukelen voor de opening van het feestelijke lustrumjaar 2008. Van bijna alle besturen sinds 1985 waren vertegenwoordigers aanwezig, die naast de feestelijkheden aan het werk gezet zijn. Dit resulteerde in korte voordrachten van opeenvolgende voorzitters die vertelde hoe Bekader ontstond, wat de activiteiten waren in elke levensfase van Bekader, dat de Bekaderscriptieprijs ontstond en het Bekaderjaarboek.

Hun verhalen zijn opgetekend en het is onze bedoeling dat ieder verhaaltje verder wordt aangevuld door die besturen zelf zodat de historie van Bekader niet verloren gaat. Aangevuld met enige foto’s uit die tijd, hopen wij deze geschiedenis van Bekader op onze website te krijgen. Je hoort er meer van!

8. Agenda eerste half jaar op een rij

Bovenstaande info geeft een indruk van wat Bekader betekent en waar we voor staan. Na het lustrumsymposium maken we de balans op en bepalen we de agenda voor de rest van het jaar. Een aantal workshops, lezingen en bijdragen zullen terugkeren zodat je de leukste en belangrijkste niet hoeft te missen! Voor het overzicht alle data nog een keer op een rij. Zet ze in je agenda zodat je niets mist.

Bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen’ en Algemene Vergadering – 27 maart

Uitreiking Bekaderscriptieprijs 2007 – 11 april

Bijeenkomst ‘Innovatie’ – 17 april

Workshop ‘Hoe presenteer ik mijzelf’ – 23 april

Bijeenkomst ‘Arbeidsmarkt voor 45+’ – 20 mei

Lustrumsymposium – 19 juni

Tot slot

Hou onze e-mailings en nieuwsbrieven in de gaten, kijk op www.bekader.nl voor het laatste nieuws.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons op info@bekader.nl!

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

namens het bestuur van Bekader,

Ir. Edwin van der Steeg, voorzitter

Ir. Swibert Dechesne, penningmeester

Ir. Lilian Hupkens, lustrumsymposiumcommissie

Ir. Marco Bom, webmaster