e-mailing 1, jan 2008

Nummer 1, januari 2008

Geachte collega,

Voor je ligt de 1e emailing van Bekader. In dit mooie Lustrumjaar gaan we voortvarend verder op de ingeslagen weg. Uiteraard wensen we alle leden een gezond, gelukkig en succesvol nieuw jaar toe!

Opening van het Lustrum Jaar 2008: diner voor oud-bestuursleden van Bekader

Dit jaar is het bestuur in de luxe positie dat ons programma tot en met juni al gevuld is. De data worden nog nader bekend gemaakt, maar op het programma staan:

-

Uitreiking Bekaderscriptieprijs en Algemene Vergadering op dinsdag 4 maart

-

Innovatie

-

De Arbeidsmarkt voor 45+ers

-

Een dagworkshop “Hoe presenteer ik mijzelf” onder leiding van een drama docente en docente stemvorming/zang

-

Het Lustrumsymposium op 19 juni.

Dit Lustrum Jaar wordt geopend met een Reünie Diner voor oud-bestuursleden van Bekader. Wij willen onze voorgangers bedanken voor hun bijdrage in het verleden, wij willen de ontwikkeling van Bekader met hen in kaart brengen en wij willen graag de oud-bestuursleden betrekken bij Bekader dit jaar.

Er is dus geen algemene Nieuwjaarsbijeenkomst, het jaar begint direct met de activiteiten. Daar horen jullie binnenkort meer over.

Lustrum Symposium 19 juni 2008

Op donderdag 19 juni 2008 vindt het Bekader Lustrum Symposium plaats in de Vrijhof van de UT. Op onze oproep voor voorstellen voor de parallelsessies zijn meer dan 30 reacties gekomen; een resultaat waar wij heel blij mee zijn. De kwaliteit was hoog en de onderwerpen zeer divers. Het werd weer eens duidelijk op hoe veel verschillende plaatsen in de maatschappij bedrijfskundigen terecht komen.

De commissie heeft alle voorstellen bekeken en beoordeeld. De volgende stap is contact opnemen met alle indieners om daarna een concept programma op te stellen. Wij verwachten dat dit concept programma in februari beschikbaar is en toegankelijk wordt op onze website.

Het symposium eindigt met een borrel in de Vrijhof en daarna is een Reünie Diner gepland in de Faculty Club, vroeger de Boerderij geheten. Wij zorgen ervoor dat dit diner ook werkelijk een reunie-achtig karakter krijgt, daar horen jullie meer van.

Ook voor overnachting wordt gezorgd, voor diegenen die liever een dag eerder komen of er nog een weekeindje Enschede aan willen vastplakken.

Hou onze e-mailings en nieuwsbrieven in de gaten, kijk op www.bekader.nl voor het laatste nieuws.

Vriendelijke groeten,

Namens het Bestuur,

Ir. Edwin van der Steeg, Voorzitter

Ir. Swibert Dechesne, Penningmeester

Ir. Lilian Hupkens, Lustrumsymposiumcommissie

Ir. Marco Bom, Webmaster