27 mrt 2008: Verslag Smart (with) Energy

Verslag bijeenkomst: Smart (with) Energy, een kwestie van ontzuilen en integreren 27 maart 2008

In deze Bekader bijeenkomst stond het actuele thema ‘verstandig omgaan met energie’ centraal.

De nieuwe lector Smart Energy van de hogeschool Rotterdam, mw.ir. Sigrid Bollwerk gaf ons boeiend inzicht in dit thema.

Smart Energy richt zich op 'slim energiegebruik' en een 'slimme energievoorziening'. De noodzaak om een omslag te maken naar een duurzame manier van omgaan met energie is duidelijk. Een voorbeeld is de doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative (RCI): 50% reductie van de CO2-uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990. Smart Energy bestrijkt meer dan een zoektocht naar duurzame energie. Het gaat over de innovatie van de gehele keten, van bron, via distributie tot gebruik.

Opmerkelijke stellingen:

-

Vanaf 2030 is onze aardgas op. Dus nog 22 jaar te gaan.

-

We gaan zeer ineffectief om met opgewekte energie. Van alle opgewekte olie met bestemming

autovervoer, wordt na raffinage slechts 1% gebruikt voor de daadwerkelijk voortbeweging.

-

De rol van energie gaat veranderen van “onbeperkt beschikbare bron” tot “beperkende randvoorwaarde”.

-

Verplaats de energiediscussie van aanbodkant naar vraagkant.

En tegenstellingen:

-

Het uitschakelen van hele windparken in Duitsland omdat kolencentrales anders niet meer rendabel zouden zijn.

Dat het thema zo leefde onder de aanwezigen bleek uit de levendige discussie waarin praktische voorbeelden, meningen en oplossingen de revue passeerden. Er was onder de aanwezigen alom waardering voor de heldere en leuke wijze waarop Sigrid dit thema onder het voetlicht bracht.

Nadere informatie rondom dit thema van Sigrid Bollwerk is na te lezen op de site van de Kenniskring Innovatie, Energie en Productrealisatie.

Marco Bom