19 jun 2008: Symposium: Bedrijfskunde, onmisbare schakel in een complexe wereld

Lustrum Symposium 19 juni 2008

Op donderdag 19 juni 2008 vindt het Bekader Lustrum Symposium plaats in de Vrijhof van de UT. Op onze oproep voor voorstellen voor de parallelsessies zijn meer dan 30 reacties gekomen; een resultaat waar wij heel blij mee zijn. De kwaliteit was hoog en de onderwerpen zeer divers. Het werd weer eens duidelijk op hoe veel verschillende plaatsen in de maatschappij bedrijfskundigen terecht komen.

De commissie heeft alle voorstellen bekeken en beoordeeld. De volgende stap is contact opnemen met alle indieners om daarna een concept programma op te stellen. Wij verwachten dat dit concept programma in februari beschikbaar is en toegankelijk wordt op onze website.

Het symposium eindigt met een borrel in de Vrijhof en daarna is een Reünie Diner gepland in de Faculty Club, vroeger de Boerderij geheten. Wij zorgen ervoor dat dit diner ook werkelijk een reunie-achtig karakter krijgt, daar horen jullie meer van.

Ook voor overnachting wordt gezorgd, voor diegenen die liever een dag eerder komen of er nog een weekeindje Enschede aan willen vastplakken.