11 nov 2008: Projectmanagement, idee tot werkelijkheid

Dinsdag 11 november: Dirk van Slooten “Project management van een Liquified Natural Gas terminal in NW Europe”; van “Idee” tot een Werkelijkheid: € 800 miljoen investering in 3 jaren.

Zeker de laatste tijd is het duidelijk geworden wat het strategisch en politiek belang is van de energietoevoer naar Europa en waar die energie vandaan komt. Welke landen worden rijk door onze energiebehoefte en welke rol spelen zij in de wereld en de wereldpolitiek?

In noordwest Europa zien gasconsumenten en de industrie zich geconfronteerd met een afname van binnenlandse productie van gas van zowel land als offshore bronnen. Het gasverbruik in NW Europe neemt toe door een groeiende vraag naar energie en een beweging naar schonere energie. Natuurlijk gas is de schoonste fossiele brandstof met een zeer hoge energie-inhoud.

De import van natuurlijk gas neemt toe en zal de komende 20 jaar alleen maar groeien.

Nationale regeringen en grote energiemaatschappijen willen een gastoevoer dat betrouwbaar is, stabiel over langere tijdsperioden en hen niet te afhankelijk maken van het ene land of het andere. De gekozen oplossing is LNG, liquified natural gas, dat via tankers van over de hele wereld aangevoerd kan worden.

De presentatie beschrijft het proces van Project management idee” tot “werkelijkheid”.

In januari 2005 werd een project opgestart en het projectbureau bestond uit één directeur en één secretaresse. Het idee was om een een LNG ontvangstterminal te plannen en te ontwikkelen, gericht op de noordwest Europese markt, één van de grootste ter wereld. LNG zou binnenkomen per tanker, opgeslagen in tanks als vloeistof, tot gas opgewarmd worden door zeewater en onder druk ingebracht worden in het nationale gasstelsel.

In december 2007, kreeg het project het groene licht en bouwwerkzaamheden begonnen op de Maasvlakte. De sponsors van het project zijn de Gasunie en Vopak, de werelds grootste onafhankelijke tank terminal operator. Om een idee te krijgen van de schaal van dit project:

de terminal zal in aanvang bestaan uit

- 3 tanks van 180,000 m2 elk

- een kade voor LNG tankers tot 270,000 m2 (maximum grootte van LNG schepen)

- een vergassingsinstallatie van 9 Bcma (= 1 miljoen m2/uur). Als vergelijking, het totale jaarlijks gasverbruik in Nederland is 45 Bcma.

De investering is € 800 miljoen en het bouwproces zal 36 maanden duren waardoor de terminal operationeel wordt in Voorjaar 2011.

Van 2 mensen in het begin groeide het Vopak LNG team uit 17 FTE. Alle medewerkers zijn hooggekwalificeerde experts in de gas en LNG wereld en multidisciplinair. Extra expertise zal ingekocht worden op een “als en wanneer” basis.

Dirk zal het hele proces toelichten van het kleine zaadje “idee” tot de grote wereld werkelijkheid van een bouw en realisatieproces. Ook zal hij ingaan op de risico’s die managers moeten hanteren in iedere fase van het proces.

Wie is Dirk van Slooten? Hij is in 1949 geboren en getogen in Friesland en behaalde aan de UT een Baccalaureaat in de Werktuigbouwkunde en de ingenieursbul in Bedrijfskunde, in 1979.

Dirk ging bij Vopak werken vroeg in zijn carrière en na diverse management functies werd hij

in 1989 Managing Director voor Vopak’s transportation tankcontainer services in Singapore.

Na deze tropische ervaring werd hij MD/Algemeen Directeur bij tank terminals in Nederland.

Na 7 jaren leidinggeven aan de herstructurering en groeiproces van de chemische opslag verhuisde hij naar Londen om MD/AD te worden van Vopaks UK holding en operationele maatschappijen in 1997. Hij behaald ook een post graduate titel aan het IMD in Lausanne.

Eind 2004 werd hij Algemeen Directeur van Vopaks wereld LNG onderneming.