27 mrt 2008: Verslag Algemene Vergadering

Verslag Algemene Vergadering 27 maart 2008

Voorafgaand aan de themabijeenkomst Smart (with) Energy vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van Bekader plaats.

De vergadering werd geleid door onze voorzitter Edwin van der Steeg en de agenda bestond zoals gebruikelijk uit de gebruikelijke onderdelen:

-

Verslag verenigingsjaar 2007

-

Verslag financiën 2007

-

Bestuurswisseling (aftreden Louis van Bergen, toetreden Marco Bom)

-

Plannen voor 2008/2009

-

Begroting 2008

-

Rondvraag

In totaal duurde de AV 60 minuten, waarna werd afgesloten met een diner.

Edwin van der Steeg