15 nov 2007: MVO

Verslag MVO-simulatiesessie – een duurzame management game

Groen is hot, duurzaam is in en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt het helemaal! Tien Bekaderleden namen de moeite om 15 november jl. meer kennis over het onderwerp op te doen met een enerverende MVO managementsimulatie.

Vooraf hadden we veel vragen. Wat is nu precies Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarom zouden we maatschappelijk verantwoord gaan werken, als we dat al niet doen in Nederland en wat levert dit ons en de maatschappij op?

Een korte inleiding van Lars Moratis, mede-oprichter van het Rotterdamse MVO adviesbureau CSR Academy bracht enige helderheid in de materie, maar de management simulatie zou dat inzicht snel verdiepen. In twee teams werd een virtuele Canadese producent van high-tech defensie apparatuur door ons bedrijfskundigen geadviseerd in het meerjarige groeipad naar MVO.

Alle bedrijfskundige ingrediënten, van strategie ontwikkeling, off-shoring, milieubeleid, R&D, procesinrichting tot HRM kwamen in sneltreinvaart voorbij. Het budget werd er doorheen gebrand, punten gewonnen met vorming van strategische coalities, tijd verdaan met soms nutteloze campagnes en daarmee de zojuist gewonnen punten even zo snel weer verloren. Na 45 enerverende minuten was de winnaar bekend (helaas jongens!) èn ons MVO inzicht vergroot. In ieder geval is duidelijk geworden dat MVO loont en een werkgebied is waar een technisch bedrijfskundige zich als een vis in het water kan voelen!

Felix Jan van den Bos