e-mailing 13, dec 2007

Nummer 13, december 2007

Geachte collega,

Voor je ligt de 13e emailing van Bekader, lees verder of scroll naar:

1. Voorwoord van de voorzitter

2. Oproep Informatiebeveiliging – maandag 17 december: meld je aan!

3. Scriptieprijs: meld je aan voor 1 januari 2008 of vertel het door!

4. Verslag MVO-simulatiesessie – 15 november: een duurzame management game

5. Vooruitblik Agenda 2008

Voorwoord van de voorzitter

Afgelopen maanden zijn we achter de schermen druk bezig met voorbereidingen van diverse activiteiten zoals de Bekaderscriptieprijs en het Lustrumsymposium. Daarnaast is er volop aandacht voor onze ‘reguliere’ activiteiten, waarvan je in deze e-nieuws het resultaat ziet. Het jaar 2008 wordt voorbereid, een aantal activiteiten staat al in de steigers, dus hou e-mailings, nieuwsbrieven en de website in de gaten. Kijk op www.bekader.nl voor de laatste versies van deze documenten.

In de vorige e-nieuws heeft een wervend verhaal gestaan van Lilian Hupkens over waarom het zo leuk is bestuurswerk voor Bekader te doen. Ik onderschrijf dit volledig en als jij je geroepen voelt ook iets bij te dragen aan onze mooie vereniging aarzel dan niet je bij mij of een van de andere bestuursleden te melden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Een aantal mensen heeft zich al gecommiteerd!

Ik wens je veel leesplezier toe en hopelijk zie ik je snel (weer) bij Bekader!

Edwin van der Steeg, voorzitter Bekader

Oproep voor thema Informatiebeveiliging – maandag 17 december: meld je aan!

Op maandag 17 december organiseert Bekader alweer haar 7e activiteit van dit jaar. Dit keer zijn we te gast bij CSC Computer Sciences BV in Bunnik. De bijeenkomst staat in het teken van een momenteel zeer actueel thema, namelijk het veilig omgaan met informatie. Juist nu is de belangstelling aan het groeien, en dat komt door aansprekende voorbeelden zoals:

3 nov: Het ministerie van Sociale Zaken heeft ruim een jaar lang toegang gehad tot een website van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD). Daarbij bekeken ambtenaren nog niet gepubliceerde verhalen en interne agenda's.

19 nov: Duizenden marine-medewerkers zijn vanwege een blunder van Defensie met naam en functie op internet gezet. De namen van mariniers en inlichtingenmedewerkers die op de Nederlandse Antillen werken waren tot maandagmiddag op de website van het Commando Dienstencentra te raadplegen. Familieleden van de militairen lopen het risico slachtoffer te worden van wraakneming. Het document bevatte 340 pagina's met de namen, functies en de lengte van de arbeidscontracten.

20 nov: De Britse minister van Financiën Alistair Darling maakte dinsdag bekend dat een ambtenaar twee cd-roms was kwijtgeraakt met daarop gegevens die van belang zijn voor het ontvangen van kinderbijslag. Door het verlies van de bankgegevens van zeker 25 miljoen Britten dreigen criminelen vrij spel te krijgen. Ze kunnen volgens experts op het terrein van identiteitsfraude voor honderden miljoenen aan goederen en geld stelen.

Hoe kun je nu veilig omgaan met vertrouwelijke informatie? Deze vraag staat centraal tijdens onze bijeenkomst waarbij we met de deskundige hulp van CSC inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van de informatiebeveiliging. Te denken valt aan inloggen op netwerken, afschermen en encrypten van datas, transport van bestanden, via USB stick, netwerken of internet. Fysieke en logische toegangsbeveiliging en de technische en sociale gedragsaspecten rondom informatiebeveiliging.

Kortom: meld je aan en stuur een mail naar info@bekader.nl

Vermeldt in de aanmeldingsmail: je naam, huidige functie/werkgever, en eventueel een specifieke interesse (onderwerp) rondom dit thema, zodat we daarop nog nader in kunnen gaan.

We starten met een borrel en een diner vanaf 18:00 uur bij CSC, Kosterijland 20 in Bunnik. Dit is centraal gelegen aan de A12 en het NS station en er is op dat tijdstrip voldoende parkeergelegenheid. Kijk voor de route ook op http://nl.country.csc.com/nl/

Alvast dank voor je deelname en tot de 17e!

Marco Bom

Scriptieprijs: meld je aan voor 1 januari 2008 of vertel het door!

Deze week worden degene die in aanmerking komen voor de prijs actief benaderd via de faculteit Management & Bestuur op de UT. Wij hopen op voldoende aanmeldingen, het is tenslotte een mooie prijs: 500 euro, een beeldje en een oorkonde. Welke net-afgestudeerde kan dit niet gebruiken? Dus mocht je iemand kennen die in de doelgroep valt: geef het svp aan hem of haar door!

In september j.l. is het academisch jaar 2006/2007 afgesloten. In dit jaar zijn meerdere master studenten afgestudeerd met een scriptie die beoordeeld werd met een cijfer 8 of hoger. Deze scripties kunnen tot 1 januari 2008 aangemeld worden om in aanmerking te komen voor de Bekader scriptieprijs 2007 die in het voorjaar van 2008 uitgereikt wordt.

De Bekader scriptieprijs is een initiatief van afgestudeerden van (Technische) Bedrijfskunde van de UT voor het bedrijfskundig talent van het heden. Vanuit het bestuur is Edwin van der Steeg de contactpersoon. Voor nadere informatie en aanmelding kun je terecht op de website: www.utwente.nl/bekader/scriptieprijs of via info@bekader.nl

Verslag MVO-simulatiesessie – 15 november: een duurzame management game

Groen is hot, duurzaam is in en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt het helemaal! Tien Bekaderleden namen de moeite om 15 november jl. meer kennis over het onderwerp op te doen met een enerverende MVO managementsimulatie.

Vooraf hadden we veel vragen. Wat is nu precies Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarom zouden we maatschappelijk verantwoord gaan werken, als we dat al niet doen in Nederland en wat levert dit ons en de maatschappij op?

Een korte inleiding van Lars Moratis, mede-oprichter van het Rotterdamse MVO adviesbureau CSR Academy bracht enige helderheid in de materie, maar de management simulatie zou dat inzicht snel verdiepen. In twee teams werd een virtuele Canadese producent van high-tech defensie apparatuur door ons bedrijfskundigen geadviseerd in het meerjarige groeipad naar MVO.

Alle bedrijfskundige ingrediënten, van strategie ontwikkeling, off-shoring, milieubeleid, R&D, procesinrichting tot HRM kwamen in sneltreinvaart voorbij. Het budget werd er doorheen gebrand, punten gewonnen met vorming van strategische coalities, tijd verdaan met soms nutteloze campagnes en daarmee de zojuist gewonnen punten even zo snel weer verloren. Na 45 enerverende minuten was de winnaar bekend (helaas jongens!) èn ons MVO inzicht vergroot. In ieder geval is duidelijk geworden dat MVO loont en een werkgebied is waar een technisch bedrijfskundige zich als een vis in het water kan voelen!

Felix Jan van den Bos

Vooruitblik Agenda 2008

Het jaar 2007 zit er al weer bijna op, tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe jaar. Er komt nog een laatste e-nieuws zo rond de kerstdagen waarin we de volledige agenda (data) presenteren. De focus zal het eerste half jaar liggen op de voorbereiding van het Lustrum Symposium. De volgende data staan nu al vast, zodat je deze in je agenda kunt zetten:

Maandag 28 januari 2008 Nieuwjaarsbijeenkomst

Dinsdag 4 maart 2008 Algemene Vergadering + inhoudelijke activiteit (ntb)

Donderdag 19 juni 2008 Symposium 25 jaar Bekader

Bestuur:

Ir. Edwin van der Steeg voorzitter en interim secretaris

Ir. Swibert Dechesne penningmeester

Ir. Marco Bom webmaster

Ir. Lilian A.J. Hupkens algemeen, Lustrum