e-mailing 12, nov 2007

Speciale Lustrum editie voor alle alumni TBK Nummer 12, 2007

Geachte collega,

Voor u ligt de 12de emailing van Bekader in 2007. Dit is een speciale editie voor ALLE alumni van UT bedrijfskunde

Twee weken geleden heeft u van ons, het bestuur van Bekader, een brief gekregen. Daarin hebben wij uitgelegd dat Bekader in april 2008 25 jaar bestaat en dat wij ervoor gekozen hebben om dat te vieren met een Lustrum symposium op donderdag 19 juni 2008 in de Vrijhof, Drienerlo. Het thema is

“Bedrijfskunde, onmisbare schakel in een complexe wereld”.

Dit wordt een symposium vóór en dóór bedrijfskundigen. Daarom doen wij een beroep op onze collega’s waaronder u, om na te denken over een presentatie. De parallelsessies die tijdens het symposium plaatsvinden, willen wij het liefst voor het grootste gedeelte invullen door alumni van Bedrijfskunde UT.

Wij zijn ervan overtuigd dat velen van u iets te zeggen hebben over ons vakgebied en dat er veel en unieke ervaring aanwezig is onder onze collega’s. Niet iedereen hoeft het wiel opnieuw uit te vinden en wij zouden het fantastisch vinden indien dit symposium leidt tot een uitwisseling van kennis en ervaring. Op deze wijze kan het symposium ook bijdragen aan een verdere ontwikkeling van ons vakgebied, technische bedrijfskunde en bedrijfskunde.

Dus, nogmaals onze oproep:

Graag nodigen wij u uit om een voorstel te doen voor één van de parallelle sessies!

Wilt u dit zelf niet, maar kent u een collega waarvan u vindt dat die een fantastisch project of zeer interessant werk heeft gedaan, attendeer hem/haar dan op ons symposium en deze uitnodiging.

Op de website www.bekader.nl vindt u een venster over het Lustrum 2008 met een beschrijving van het symposium thema en de eisen waaraan een voorstel moet voldoen. Wij zien uw reacties graag tegemoet en hopen dat u donderdag 19 juni 2008 alvast wilt reserveren in uw agenda voor deze bijzondere en leerzame dag.

Met vriendelijke groet,

Namens Bekader en de Lustrum Symposium Commissie,

Ir. Lilian A.J. Hupkens.