e-mailing 11, nov 2007

Nummer 11, november 2007

Extra oproep voor MVO-simulatiesessie – 15 november: meld je aan!

Volgende week is het zo ver, dus meld je aan als je dit wilt bijwonen. CSR Academy (een adviesbureau op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO) verzorgt een sessie rondom ExperienceCSR, een state-of-the-art managementsimulatie op het gebied van MVO. Deelnemers aan deze simulatie worden uitgedaagd om in de rol van MVO-consultant een MVO-strategie voor een internationaal opererend bedrijf op te stellen en de organisatie zo in te richten dat deze strategie gerealiseerd wordt. Daarbij dient onder meer rekening gehouden te worden met de interne en externe stakeholders van de onderneming en met de beschikbare tijd en budgetten – inspelen op hun wensen en eisen is een must.

De simulatie wordt in teamverband (van 2, 3 of 4 personen) gespeeld. Er wordt gediscussieerd over te nemen keuzes en er worden beslissingen genomen. Het team dat de beste score neerzet, wordt als winnaar van de sessie uitgeroepen. Nadat de teams de simulatie hebben afgerond, is er een debriefing, waarbij een aantal van de veronderstellingen en modellen waar de simulatie op is gebaseerd en gedragingen van spelers zoals die zich voor hebben gedaan, worden besproken.

De MVO-simulatie staat garant voor een memorabele ervaring en het op een innovatieve en effectieve manier leren over MVO. Reken op een interactieve sessie met een hoog energy-level!

Kortom: meld je aan en stuur een mail naar info@bekader.nl

We starten met een borrel en een diner vanaf 18:00 uur in Breukelen bij hotel Van der Valk (afslag 5 langs de A2). Wil je meer weten over CSR Academy? Kijk op www.csr-academy.com.

NB Voor de sessie zijn laptops met interverbinding nodig. Als je je aanmeldt voor de sessie, geef dan meteen aan of er gebruik gemaakt kan worden van je laptop. Je hoort daarna hoe je kunt checken of je laptop ‘simulation-ready’ is. Alvast dank voor je deelname!

Bestuur:

Ir. Edwin van der Steeg voorzitter en secretaris

Ir. Swibert Dechesne penningmeester

Ir. Marco Bom webmaster

Ir. Lilian A.J. Hupkens algemeen, Lustrum

Ir. Louis van Bergen algemeen