e-mailing 10, okt 2007

fotobalk e-nieuws bekader

Nummer 10, oktober 2007

Geachte collega,

Voor je ligt de 10e emailing van Bekader,. Lees verder of scroll naar:

1.

Voorwoord van de gaande en de komende voorzitter

2.

Scriptieprijs opgestart: meld je aan!

3.

MVO-simulatiesessie – 15 november

4.

Informatiebeveiliging – 17 december

5.

25 jarig Lustrum Bekader: een symposium voor en door bedrijfskundigen

6.

Waarom is bestuurswerk voor Bekader zo leuk!

7.

Oproep: contacten met Duitsland?

8.

Oproep: interview employability

9.

Oproep: TBK-roeitalent zoekt sponsors voor Olympische Spelen

10.

Verslag Philips Lighting, Aachen

1.

Voorwoord van de gaande en de komende voorzitter

Op bijgaande foto is te zien dat ik de voorzittershamer overhandig aan Edwin. Die koperen hamer is heel bijzonder. Ten eerste was het een cadeau van Stress en ten tweede is het een “fünf-teiliges Werkzeug”, een vijfdelig werktuig waarvan de delen, 1 hamer en 4 schroevendraaiers, uit elkaar te halen zijn als de beroemde Russische poppetjes. Daarmee gaf Stress aan dat het over de technische bedrijfskunde moest gaan.

Na twee-en-een-half jaar voorzitter te zijn geweest werd het tijd voor een nieuwe voorzitter met frisse ideeën. Ik ben echter niet weg uit het bestuur maar ga verder als Projectcommissaris Lustrum. Verder op in deze e-nieuws leg ik uit waarom bestuurswerk zo leuk is èn zal ik meer vertellen over het 25-jarig Lustrum in 2008.

Hierbij geef ik het woord aan de nieuwe voorzitter: Edwin van der Steeg.

Lilian Hupkens, ex-voorzitter.

Uiteraard wil ik Lilian ook via dit medium bedanken voor haar bewezen diensten de afgelopen jaren en haar heel veel succes toewensen met de voorbereidingen van het Lustrum. Dit doen we niet alleen, maar met z’n allen. Zeker vanuit het bestuur zullen wij hier het komende half jaar onze handen aan vol hebben en hopen op enthousiaste medewerking van de leden.

Afgelopen jaren ben ik secretaris geweest en mag nu het stokje (of de hamer zo je wilt) overnemen. Dit doe ik graag. Het komende jaar ligt de focus op het hoogtepunt van de afgelopen 5 jaar: de viering van ons Lustrum op 19 juni 2008. Reserveer deze datum alvast voor een mooie dag in Twente. Dit jaar hebben we nog 2 activiteiten te gaan waar je in deze e-nieuws meer over leest. Verder volop informatie, oproepen en leuke terugblikken. Lees hem door en kom langs bij Bekader, we zien je graag!

Edwin van der Steeg, voorzitter Bekader

2.

Scriptieprijs opgestart: meld je aan!

In september j.l. is het academisch jaar 2006/2007 afgesloten. In dit afgesloten jaar zijn meerdere master studenten afgestudeerd met een scriptie die beoordeeld werd als goed tot zeer goed (cijfer 8 of hoger). Deze scripties kunnen door hun afstudeerders tot 1 december 2007 aangemeld worden om in aanmerking te komen voor de Bekader scriptieprijs 2007 die begin 2008 uitgereikt wordt. De Bekader scriptieprijs is een initiatief van afgestudeerden van Bedrijfskunde van de UT voor het bedrijfskundig talent van het heden. Vanuit het bestuur is Louis van Bergen de contactpersoon. Voor nadere informatie en aanmelding kun je terecht op de website: www.utwente.nl/bekader/scriptieprijs

3.

MVO-simulatiesessie – 15 november

In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen over deze avond gaan we de avond anders vullen. CSR Academy (een adviesbureau op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO) verzorgt een sessie rondom ExperienceCSR, een state-of-the-art managementsimulatie op het gebied van MVO. Deelnemers aan deze simulatie worden uitgedaagd om in de rol van MVO-consultant een MVO-strategie voor een internationaal opererend bedrijf op te stellen en de organisatie zo in te richten dat deze strategie gerealiseerd wordt. Daarbij dient onder meer rekening gehouden te worden met de interne en externe stakeholders van de onderneming en met de beschikbare tijd en budgetten – inspelen op hun wensen en eisen is een must.

De simulatie wordt in teamverband (van 2, 3 of 4 personen) gespeeld. Er wordt gediscussieerd over te nemen keuzes en er worden beslissingen genomen. Het team dat de beste score neerzet, wordt als winnaar van de sessie uitgeroepen. Nadat de teams de simulatie hebben afgerond, is er een debriefing, waarbij een aantal van de veronderstellingen en modellen waar de simulatie op is gebaseerd en gedragingen van spelers zoals die zich voor hebben gedaan, worden besproken.

De MVO-simulatie staat garant voor een memorabele ervaring en het op een innovatieve en effectieve manier leren over MVO. Reken op een interactieve sessie met een hoog energy-level!

Wil je je aanmelden voor de sessie? Stuur een mail naar info@bekader.nl

We starten, zoals gebruikelijk, met een borrel en een diner vanaf 18:00 uur in Breukelen bij hotel Van der Valk (afslag 5 langs de A2). Wil je meer weten over CSR Academy? Kijk op www.csr-academy.com.

NB Voor de sessie zijn laptops met interverbinding nodig. Als je je aanmeldt voor de sessie, geef dan meteen aan of er gebruik gemaakt kan worden van je laptop! Je hoort daarna hoe je kunt checken of je laptop ‘simulation-ready’ is.

4.

Informatiebeveiliging – 17 december

Staat u er bij stil als er informatie op straat komt te liggen?

Onlangs is vertrouwelijke informatie bij het huisvuil terecht gekomen en eruit gehaald. Ministers raken USB-sticks kwijt, bij de officier van justititie zijn PC’s ontvreemd….

Gevolg is grote schade: aan het imago en vertrouwelijke gegevens komen op straat!

Graag willen wij op 17 december het thema informatiebeveiliging aan de orde stellen. Een groep enthousiaste Bekaderleden (Marco Bom, Cris Buningh en Louise Spaanderman) is gestart met de voorbereiding van deze avond. Hou de komende e-mailings en de website in de gaten voor meer informatie en meld je alvast aan via info@bekader.nl

5.

25 jarig Lustrum Bekader: een symposium voor en door bedrijfskundigen

Bekader, als vereniging voor alle afgestudeerden in de Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, is opgericht op 22 april 1983. Dat betekent dat de vereniging in 2008 vijfentwintig jaar oud is; een respectabele leeftijd, een volwassen leeftijd, nietwaar? Het bestuur heeft zich op twee Strategiesessies in augustus intensief gebogen over hoe deze mijlpaal te vieren en wij hebben besloten om voor “content” te kiezen, voor een inhoudelijke activiteit. Dat wordt een eendaags symposium waarin de huidige Technische Bedrijfskunde in al haar facetten, in de diepte en in de breedte voor het voetlicht gebracht zal worden.

Het thema is “Bedrijfskunde, onmisbare schakel in een complexe wereld”.

Het symposium wordt gehouden op donderdag 19 juni 2008 in de Vrijhof van de Campus Drienerlo in Enschede. Dankzij de steun van de faculteit Management en Bestuur zal de toegang tot dit symposium laagdrempelig zijn en wij hopen op een grote opkomst.

Het symposium is niet alleen passief consumeren; ook voor de inhoud doen wij een beroep op, jullie, onze leden en bedrijfskundige alumni. De parallelsessies die tijdens het symposium plaatsvinden, worden ingevuld zowel vóór als dóór alumni van Bedrijfskunde UT. Dit symposium biedt een voortreffelijke kans om eigen werk te tonen aan collega-alumni als ook om het vakgebied Bedrijfskunde verder te ontwikkelen.

Wij nodigen je dan ook uit om met een voorstel te komen voor één van de presentaties van de parallelle sessies.

De eisen die gesteld worden aan de presentaties staan in een aparte brief die naar alle 3.200 alumni van bedrijfskunde Universiteit Twente wordt verstuurd. Daarin wordt het symposiumthema uitgewerkt alsook de procedure en criteria voor de “oproep voor voorstellen” voor de parallelle sessies. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 15 december. Daarna zal de Lustrum Symposium Commissie aan de hand van vooraf beschreven criteria de geanonimiseerde voorstellen beoordelen en een keuze maken. De Bekader Lustrum Symposium Commissie is samengesteld uit Bekaderleden, vertegenwoordigers van de Faculteit en vertegenwoordigers van de maatschappij. De commissie bestaat uit:

Ir. Vincent Baalman, oud-directeur Zorg Consult Nederland

Ir. Marco Bom, Bekaderbestuur, Webmaster

Prof. Dr. Ir. Olaf Fisscher, Onderwijsdirecteur Postacademische Opleidingen, Faculteit M&B

Drs. Martine van Hilligersberg-Hofmans, Wetenschappelijk Voorlichter, Faculteit M&B

Ir. Rob Timmermans, KPN directeur Zuid-Oost Nederland

Ir. Lilian A.J. Hupkens, Bekaderbestuur, Voorzitter Lustrum Commissie

Let dus goed op je brievenbus, en lees de brief over het Lustrum Symposium aandachtig. Alle informatie komt ook op de website www.bekader.nl

6.

Oproep: contacten met Duitsland?

Het Bekaderbestuur heeft regelmatig contact met de Faculteit Management en Bestuur. Daar is de vraag naar voren gekomen of er Bekaderleden zijn die veel met Duitsland te maken hebben. De decaan prof. dr. Paul van Loon zou heel graag in contact willen komen met alumni die vanwege hun beroep, hun bedrijf of anderszins vaak in Duitsland zijn, daar zakelijke contacten hebben en/of goed thuis zijn in de wereld van instanties daar. Herken je jezelf in (delen van) deze beschrijving, neem dan contact op met ons bestuurslid Lilian Hupkens en zij kan je meer informatie geven. Contactgegevens: email waarbij @ is -at- hupkensconsult-at-cs.com of telefoon 079-33 13 222. Bedankt!

7.

Oproep: interview employability

Voor het vak 'Managing Human Resource Flow' (opvolger van het vak 'Management of Competences and Careers') is Nicole Torka op zoek naar gemotiveerde (T)BK alumni die zich in de periode van 13 tot 20 november aanstaande door bedrijfskunde studenten willen laten interviewen. Het doel van het interview is tweeledig. Ten eerste kunnen studenten zich verder bekwamen in gespreks- c.q. interview vaardigheden. Ten tweede, ons hoofddoel, moeten de studenten door middel van het interview kennis opdoen over het onderwerp 'employability': de attitudes en acties van werkzame bedrijfskundigen ten aanzien van flexibiliteit binnen de huidige werkgever en daarbuiten. Het gaat dus om uw ervaringen en houdingen betreffende multi-inzetbaarheid. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel studenten voor de Mastertrack HRM hebben gekozen. We verwachten tussen 30 en 40 studenten voor deze track. Daarom ben ik op zoek naar 15-20 Bekader leden (twee studenten per geïnterviewde) die in bovengenoemde periode hun ervaringen met de studenten willen delen. Vanzelfsprekend wordt de anonimiteit gewaarborgd. Omdat de studenten een tamelijk druk rooster hebben, is Nicole vooral op zoek naar alumni in de regio Overijssel. Graag de reacties via de mail aan Nicole Torka: n.torka@utwente.nl

8.

Oproep: TBK-roeitalent zoekt sponsors voor Olympische Spelen

Op weg naar Peking

Marjolijn Stenneke, studente van TBK, wil in 2008 naar de Olympische Spelen in China. Ambitieus? Zeker, maar zonder ambitie kom je er nooit. Marjolijn, roeister bij Euros en al Nederlands kampioen in de dubbel twee, is gedreven en is er van overtuigd dat ze zich op tijd kan kwalificeren voor China. Op dit moment heeft bij de vrouwen nog geen enkele boot zich gekwalificeerd, dus er is nog alle kans. En gelet op haar prestaties tot nu is die mogelijkheid ruim aanwezig. Zou het niet geweldig zijn als de Universiteit Twente wederom een deelnemer aan de Olympische Spelen aflevert? Net als Niels van Steenis die in 1992 met de Holland Acht kampioen werd.

Materiaal voor training en wedstrijden is aanwezig

Om zich te kwalificeren in juni 2008 moet Marjolijn nog een zware weg afleggen van trainingen en deelname aan nationale en internationale wedstrijden. Door een investering van Euros van zo’n 23.000 euro is nieuw trainings en wedstijdmateriaal aanwezig. Exclusief voor Marjolijn is een Skiff en een dubbel vier aangeschaft. Maar daarmee zijn de kosten voor Marjolijn nog lang niet gedekt.

Eigen kosten niet met een beurs op te vangen

En van haar beurs kan ze deze kosten onmogelijk betalen. Naast de boten ontbreekt er nog zo’n 8.500 euro voor trainingen, coachinzet, reiskosten en wedstrijddeelname tot aan de kwalificatie in juni 2008. Is de kwalificatie eenmaal binnen, dan worden vanaf dat moment de kosten gedragen door het Olympisch Comité en de Koninklijke Nederlandse Roei Bond.

Hoe krijgen we Marjolijn naar Peking?

Om Marjolijn (zonder geld- en kopzorgen) naar Peking te krijgen is dus 8.500 euro nodig. Daarvoor doen we graag een beroep op de alumni van TBK en BK. Het bestuur van Bekader steunt dit initiatief van harte en stelt aan leden van Bekader die een relevante sponsorbijdrage leveren in het volgende jaarboek van Bekader gratis een advertentie ter beschikking stellen.

Wie doet mee?

Dus heb je als alumni van TBK of BK je sporthart op de juiste plaats zitten en wil je (of jouw bedrijf) een bijdrage leveren, neem dan contact op met Martin Evertzen, tel: 053-4894563 of mail: m.a.m.evertzen@utwente.nl. Vanzelfsprekend is Marjolijn bereidt om tegenprestaties te leveren.

Meer informatie over Marjolijn Stenneke vind je op: www.stenneke.nl

Martin Evertzen, Studieadviseur Management en Bestuur

Links Marjolijn Stenneke

9.

Waarom is bestuurswerk voor Bekader zo leuk?!

In dit stukje wil ik uitleggen waarom bestuurswerk en in het bijzonder voor Bekader zo leuk is, en waarom meer mensen het zouden moeten gaan doen.

Eigenlijk ben ik in het verleden nooit zo actief geweest in Bekader. Mijn eerste contact was toen ik november 2000 in Oudaen een voordracht hield over “Wat kan de psychoanalyse betekenen voor de Bedrijfskunde”. Daar viel mij verrassenderwijs op dat bedrijfskundigen toch wel erg leuke mensen zijn! In het najaar van 2003 was er weer contact met Bekader toen Karel van Zanten mij opbelde voor het juiste emailadres. In een Bekader Nieuwsbrief las ik dat hij bezig was om de statuten uit 1983 aan te passen aan veranderingen in de wet, veranderingen in de naam van THT naar UT en aan veranderingen ten gevolge van de Bologne-besluiten, de Bachelors/Masters opzet voor de toekomst. Ik weet uit ervaring wat voor monnikenwerk statuten betekenen en ik besloot spontaan om het bestuur te helpen.

Vroeger bestond het Bekaderbestuur altijd uit 6 tot 8 mensen, dus ik dacht lid te worden van een grote club. Echter, op de Ledenvergadering zelf bleek ik het derde bestuurslid te zijn waardoor ik onmiddellijk secretaris werd. Een jaar later was ik voorzitter en ik kan wel zeggen dat ik nog nooit zo snel carrière heb gemaakt! Nu, na vier jaar zit ik nog steeds in het bestuur, nu in mijn derde en laatste rol als Trekker van het Lustrum Symposium. In die 4 vier jaren heb ik het erg naar mijn zin gehad en ik ga nog een klein jaartje door. Wat is/was er nou zo leuk aan?

Ten eerste toch het contact met de “roots” van Twente en bedrijfskunde. Mijn werk was op dat moment voornamelijk internationaal en de contacten via Bekader met collega’s in Nederland bracht meer balans in mijn leven. Daarnaast is het heel dankbaar werk als je merkt dat collega’s uit het veld blij zijn met de activiteiten die je als Bekader organiseert. Je ziet ook dat de leden het leuk vinden om elkaar te ontmoeten en afgaand op het aantal visitekaartjes dat uitgewisseld wordt op bijeenkomsten kun je concluderen dat de netwerkgedachte ook echt vorm heeft gekregen.

Onze “oude” faculteit is nu gefuseerd met Bestuurskunde en delen van Maatschappijwetenschappen en heet nu Faculteit Management en Bestuur. Na hun fusieproces en het opzetten van totaal nieuwe onderwijsprogramma’s in de Ba/Ma structuur, heeft de faculteit nu ook meer tijd en energie beschikbaar voor een intensiever contact met de alumni. Voor een bestuurslid zijn de contacten met de UT op deze manier een interessante ervaring, met name als het lukt om concrete projecten met elkaar te ondernemen, zoals de Alumnidag in 2006 en het komende Lustrum Symposium in juni 2008. Ik zou iedereen willen aanraden om een tijdje bestuurslid te zijn. Van buiten af kun je je niet voorstellen hoe intensief de contacten zijn en hoe leuk het is om activiteiten van de grond te tillen. Daarbij geld nog steeds, vele handen maken licht werk. Hoe groter het bestuur hoe meer de taken verdeeld kunnen worden en dan is bestuurswerk ook voor hele drukke mensen behapbaar en een verrijkende ervaring.

Lilian A.J. Hupkens.

10.

Verslag Philips Lighting, Aachen

Vrijdag 7 september vertrokken, de meeste in alle vroegte, negen Bekader leden naar AKEN. De Philips organisatie was, via Bekaderlid Peter Visser, bereid om onze interesse naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Verlichting te beantwoorden.

En…. op wat voor voortreffelijke en unieke manier!!!

Na het verzamelen op het zwaarbewaakte terrein met 3 markante schoorstenen, werd een prima lunch aangeboden. Een gezellige kennismaking of hernieuwing tussen de Bekaderleden.

Paul van den Kerkhoff, voormalig T.U.Twente, site manager en manager SupplyGroup, beet de spits af met een lezing over Philips’ toekomstige strategie en de historie van de Akense fabricage.

De beeldbepalende schoorstenen zijn afkomstig van de glasfabrieken die hier stonden. Wegens o.a. invoerrechten waren er barrières. Dus heeft Philips overal ter wereld eigen fabrieken neergezet. Stilgelegd werd de glasfabriek in 2005 wegens verplaatsing van de productie naar de verre buitenlanden ten koste van 5000 arbeidsplaatsen. Daarvoor was in 2003 de beeldbuisproductie al afgestoten ( 1500 werknemers). Voorheen stonden er ook hoogovens, vandaar de naam “Rote Erde”.

Nu richt de vestiging zich vooral op de ontwikkeling van Xenon verlichting en natuurlijk de OLED ontwikkeling met 1400 werknemers. Interessant is dat Philips Light zelf hun eigen machines ontwikkelen en bouwen om hoge kwaliteit te kunnen leveren. Dit zorgt voor het compleet in eigen hand hebben ( en dus minder snel kopieerbaar zijn) van de fabricageprocessen. De professionele markt van autobouwers en installateurs is het belangrijkst.

Imago is een belangrijk goed; de Sense and Simplicity campagne heeft de ranking van Philips op de brand bekendheidschaal goed geholpen.

Philips heeft een royale geldbuidel en koopt met regelmaat bedrijven in de Light en Medische branche. Recentelijk de armaturenfabriek Massive, die iedereen kent vanuit de Praxis-Gamma winkels. Maar het is voorzichtig manoeuvreren, je kunt moeilijk concurrent gaan worden van je klanten.

Bij auto’s is licht heel belangrijk uit veiligheidsoverwegingen. Oudere mensen hebben 5 maal zoveel licht nodig om goed te zien. Verder blijkt dat inmiddels auto’s wel 55 lampen van allerlei soort in zich verwerkt hebben. Natuurlijk de schijnwerpers maar ook allerhande signaleringslampen.

Organische Light Emitting Diodes (OLED)

Peter Visser en Kristin Knappstein (marketing) vertelden vervolgens over de OLED. De LED is een lichtpuntbron, maar OLED zou op termijn de mogelijkheid bieden om lichtvlakken te maken. Daardoor vele nieuwe mogelijkheden voor dunne,vlakke,transparante lichtbronnen die ook qua kleur variabel zijn. Verder schijnen ze direct, hebben dus geen opstarttijd nodig zoals xenon lampen Een OLED is gemakkelijk(elektrisch) aan te sturen, dus in te bouwen in besturingssystemen, bijvoorbeeld als de bewoner binnenkomt gaat het licht automatisch aan Een ander voordeel is dat ze sterk ruimtebesparend zijn wat grote voordelen biedt in de bouw doordat verlaagde plafonds niet meer nodig zijn En,in deze tijd van energiebewustzijn belangrijk, ze hebben een laag energieverbruik.

De lichtmarkt is circa 54 miljard euro en circa 19% van het totale energieverbruik in de wereld is ten behoeve van het lichtgenereren. Philips Lighting had in 2006 een omzet van 5.5 miljard. Totaal Philips 27 miljard.

Uitgelegd werd hoe OLED’s gemaakt worden en de complexe eisen waaraan ze moeten gaan voldoen. Daarnaast dat er in Europees verband een uitgebreid research netwerk is voor de ontwikkeling van OLED’s.

Het volgende onderdeel van de excursie was een bezoek aan de testsite voor autolampen. Het blijkt dat er vele eisen zijn aan de richt-zichtlijnen. Lampen mogen niet de tegenliggers of anderen verblinden, dus wordt er een bijzonder lichtvalpatroon ontworpen met 40-graden hoeken Ik wist niet dat die lampen(buiten de context van de auto waar ze inzitten) zo'n prachtige vormgeving hebben. Door de demonstratie van de autolampen en de werking kijk je toch op een andere manier naar autolampen.

Tenslotte het hoogtepunt, het bezoek van de proef fabriek voor OLED’s en de clean-rooms Gehuld in speciale mantels en natuurlijk het onvermijdelijke haarnetje bezochten we in verwondering de zeer geavanceerde installaties.

De OLED’s waren heel bijzonder om te zien. Super dat je uit een plat vlak direct licht kan toveren en wat voor mogelijkheden dat allemaal in de toekomst gaat bieden. Uniek dat we dit alles in deze Research fase mochten bewonderen.

Conclusie

Zeer interessant om te zien op welke wijze een multinational inhoud geeft aan innovatie en ondernemerschap met de ontwikkeling van OLED.

De openheid, maar ook de mate waarin de presentatoren ons geïnformeerd hebben over de bedrijfsvoering en policy van Philips, hebben we gewaardeerd. Zowel op plant-nivo als op company-nivo hebben we veel interessants gehoord dat met gepaste trots verteld werd.

Het was verrassend hoe open er in europees verband met concurrenten wordt overlegd in dit stadium van ontwikkeling van de OLED. In zulke gevallen blijkt toch dat het 7e kaderproject (FP7) op Europees niveau toch wel openingen biedt die anders nooit bereikt zouden worden. Het lijkt heel benijdenswaardig om daar een rol in te mogen spelen.

Uit het verhaal van Kristinn Knappstein viel op dat Philips tegenwoordig intensief met de toepassingsmogelijkheden van toekomstige producten bezig is.

Dat we tenslotte nog een uitgelezen kans kregen om de pré- productiefabriek te bezichtigen was uniek. Hoewel dit soort installaties aan de buitenkant weinig prijsgeeft van wat er binnenin gebeurt, was het toch wel indrukwekkend om te zien hoe groot en complex zo'n productie-installatie op high tech niveau tegenwoordig is. Juist omdat de ontwikkeling verder gaat (en dus de concurrentie gevoeligheid toeneemt) is het onwaarschijnlijk dat er ooit nog zo’n excursie gehouden zal worden. Wij Bekaderleden hebben op de valreep een blik kunnen en mogen werpen op een zeer geavanceerde technologie en (een deel van) de toekomst in de verlichtingswereld.

Kortom, het meedoen met Bekader-excursies is enerzijds een mogelijkheid de onderlinge banden te versterken maar ook een unieke gelegenheid om een blik in de toekomst te werpen!

Swibert Dechesne

Bestuur:

Ir. Edwin van der Steeg voorzitter en secretaris

Ir. Swibert Dechesne penningmeester

Ir. Marco Bom webmaster

Ir. Lilian A.J. Hupkens algemeen, Lustrum

Ir. Louis van Bergen algemeen